Iris UC Simtuna. LARO – i kombination med KBT-behandling

För den som har ett opioidberoende kan en LARO-behandling vara vägen till ett drogfritt och självständigt liv. Det är viktigt att behandlingen utgår från varje persons individuella behov och förutsättningar. Det här är helt i linje med den filosofi vi har på Iris Utvecklingscenter: att varje människa är unik och att en personligt anpassad behandling är den bästa vägen mot ett stabilt och nyktert liv. Vi har därför anpassat våra boenden och våra behandlingar för att på ett professionellt sätt möta alla våra klienters olika förutsättningar.

Vårt behandlingshem i Simtuna är anpassat för klienter som är beviljad LARO-behandling. Vi erbjuder heldygnsvård, förstärkt eftervård och en personligt anpassad behandling med bland annat KBT-terapi i grupp och enskilt samt olika former av hälso- och sociala aktiviteter och hjälp med att skapa strukturer för ett liv fritt från missbruk. Vi samarbetar med den LARO mottagning som är aktuell för klienten.

Stabilitet, stöd och ett respektfullt bemötande i Simtuna

Iris UC Simtuna är särskilt anpassat för dig som har ett behov av stabilitet, stimulans och en trygg och varm miljö där du kan jobba med ditt beroende och stärka din självkänsla. Här får du förutom en personligt anpassad läkemedelsassisterad rehabilitering ett respektfullt bemötande och det stöd du behöver för att bearbeta trauma, stärka din psykiska och fysiska hälsa, arbeta med dina relationer, din livsstil och din socioekonomiska situation.

Just nu har vi möjlighet till snabba placeringar.

Frågor, funderingar eller placeringsförfrågningar tas emot via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. Vi finns tillgängliga alla helgfria vardagar 8:00-16:30.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy