ANHÖRIG

Om någon i ens närhet har beroendeproblem eller lider av psykisk ohälsa påverkar det inte bara honom eller henne, utan hela familjen. En viktig del i vår behandling handlar om att klienten lär sig att hantera många av livets svårigheter på egen hand och vi lägger stor vikt vid sociala färdigheter samt att kunna fungera i ett socialt sammanhang.

Om du upplever att någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, droger eller läkemedel samt har någon form av psykisk sjukdom, kontakta socialtjänsten i kommunen där han eller hon bor. Om ni har haft kontakt sedan tidigare, kan kommunen hjälpa till så att personen får komma till oss för behandling.

På Iris behandlingsenheter bor klienten oftast under en längre tid, och under den tiden får klienten ta emot besök från familj och anhöriga. I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors finns det möjlighet att låna en besökslägenhet.

STÄLL EN FRÅGA