Våld i nära relationer är ett problem inte bara för den som drabbas av våldet utan även för samhället. Många gånger följer starka minnen och trauma med den destruktiva relationen. Alla kan utsättas för våld och våldet kan utövas på en rad olika sätt. Du som är eller har blivit utsatt har rätten att söka hjälp. Ta reda på hur du söker stöd här.

Read More