Nyheter

Familjehem som stöd i en persons väg mot ett självständigt och hållbart liv – en del av Iris Utvecklingscenters vårdkedja! Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård startade under hösten 2020, och är en del av Iris Utvecklingscenter som har funnits sedan 1986. Iris målsättning är att kunna erbjuda en vårdkedja som kan möta klienters olika behov på väg…

Read More

Sommaren har löpt på bra i alla våra verksamheter med härliga sommaraktiviteter som ett fint tillskott i behandlingsmiljön – kika gärna in på vår Facebook-sida och ta del av det. Våra medarbetare har också kunnat ha ledighet för återhämtning och är nu laddade för den mörkare årstiden. Från och med nu har vi ordinarie bemanning…

Read More

Sommar i Sverige – den gröna, varma och härliga årstiden! Men också en tid av påfrestningar och utmaningar för människor med beroendeproblematik och missbruk. Vi håller öppet alla enheter, alla dagar, året om och erbjuder våra insatser till de som har behov av oss. Behoven tar inte semester. Tack alla uppdragsgivare för fina samarbeten under…

Read More

Vi kan med kort varsel erbjuda missbruksbehandling med KBT för klienter med LARO-behandling vid vår enhet i Simtuna. Vår enhet i Simtuna är en liten och specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor 21 – 50 år med en samtidig beviljad LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, ordinerad från klientens region. Missbruksbehandling med KBT i grupp och…

Read More

Sommaren innebär ledighet, samvaro och avkoppling för många, men för personer med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet kan det vara den mest utmanande tiden på året. Vi står beredda att hjälpa till! Vi kan med kort varsel erbjuda stöd och trygghet i våra kvalificerade stödboende med integrerad behandling i Stockholm och Jönköping. Iris stödboende i har…

Read More

”Jag ser fram emot att få arbeta som placeringskoordinator inom Iris Utvecklingscenter” Therese  började 18 mars och kommer bli del av vår kundavdelning tillsammans med Ewa och Liwa. Therese kommer främst att jobba som placeringskoordinator inomIris Utvecklingscenter, guida och rådgöra till rätt behandlingsinsats/behandlingsenhet inom Iris Utvecklingscenter. Men hon kommer även att jobba med våra övriga…

Read More

Iris har växt mycket de senaste åren och har alltid haft långsiktiga satsningar på personal och kompetens. Sen 2016 är Iris dessutom medarbetarägt till 70%. Det känns helt rätt att nu få kompetenstillskott inom HR. Tove Sjöblom blir Iris första HR-chef. Läs mer om Tove:Vad har du för bakgrund?Jag har haft förmånen att i hela…

Read More

Inom Iris möter vi varje dag klienter som på olika sätt levt i utsatthet och vars liv påverkats av trauman. Att ta hand om effekterna av det är alltid en del av den behandling man gör hos oss. Ofta är bilden komplex, med trauman både från uppväxt och under åren i missbruk. Att det finns ett samband…

Read More

God Jul och Gott nytt år önskar vi alla! Vi har även i år valt att skänka pengar till en organisation istället för att skicka julkort. I år valde vi med hjälp av våra medarbetare att stödja arbetet i Stiftelsen Trygga barnen. 

Read More

För några år sedan startade Iris ett nytt HVB i vackra Engelska villan i Ryfors. Iris Ryfors finns till för de som behöver ett mindre enkönat HVB, där vi kan möta upp kvinnors specifika behov. Efterfrågan har varit hög sen start. För att kunna erbjuda fler möjligheten till behandling här har vi satsat på en…

Read More