Nyheter

Nu utökar vi verksamheten med konsulentstödd familjehemsvård.Målgruppen är personer i åldersgruppen 16 – 25 år. En familjehemsplacering kan vara ett steg efter en placering inom Iris Utvecklingscenter men vi tar även emot personer som inte varit på någon av våra behandlingsenheter.Vårt fokus är alltid den placerade och vår främsta uppgift är därför att stödja familjehemmet…

Read More

Träden skiftar vackert i färg. Pandemitillvaron fortsätter. Vi anpassar oss. För många är dock anpassningen fortsatt svår och många far illa. På Iris Utvecklingscenter finns vi beredda att ta emot förfrågningar på placeringar – vi har klarat oss väl från coronasmitta och har inte haft smitta på våra enheter.Vi fortsätter med digitala studiebesök och vi…

Read More

Sommaren går nu mot sitt slut och vilket härligt sommarväder augusti har bjudit oss på. Skolornahar börjat eller börjar snart och vi håller tummarna för att hösten ska ha ett fortsatt lugn av stormeni den pågående coronapandemin. Men det gäller för oss alla att inse att det inte är över än. Viprövas i kollektivt tålamod…

Read More

Sommaren är här – en härlig, varm och grön årstid i vårt annars ganska karga och kalla klimat.Många av oss ser fram emot en periods välbehövlig ledighet. För människor med missbruk ochpsykisk ohälsa är det ofta en period med påfrestningar och utmaning att hålla sig drogfri – och vihåller förstås alla enheter öppna hela sommarperioden.…

Read More

2020 kommer att bli ett år vi kommer att minnas länge och Coronakris är nu vårt ”nya normala”.Det frestar på för många. Ensamhet och isolering fortsätter, vilket ofta försvårar psykisk ohälsa ochmissbruk.Inom Iris Utvecklingscenter följer vi utvecklingen och fortsätter med noggranna hygienrutiner,försiktighet och endast helt symtomfri personal i tjänst. Vi har klarat oss väl från…

Read More

Ny VD är Helena Wernegren, som har en bakgrund som chef inom offentlig vård och VD för ett privat vårdföretag. Nya VD:ns uppdrag är att fortsätta driva ett samlat och utvecklingsorienteratIris Utvecklingscenter som med hög ambition ska möta våra kunders och klienters behov – idag och för framtiden.Avgående VD Erik Andrén finns fortsatt kvar i…

Read More

Vi upplever just nu något ingen av oss tidigare upplevt.Det ställer nya krav på oss. Flexibilitet, samarbete och modet att pröva nya lösningar.Det är viktigt att värna om de människor vi möter och hjälper. Många kan i dessa tider hamna vid sidan av. På Iris Utvecklingscenters alla enheter arbetar vi på som vanligt.Vårt arbete för…

Read More

Vi lever i en för oss ny situation, en situation ingen av oss tidigare upplevt.Corona vänder upp och ner på allt och det mesta och visar också på den globala världens sårbarhet. Ledningsgruppen inom Iris Utvecklingscenter har en tät och kontinuerlig dialog för att ha tillräcklig beredskap och för att kunna agera snabbt när så…

Read More

Efter en del arbete och en del väntan har vi nu blivit beviljade tillstånd att ta emot klienter i ålder av 16-20 år i vår verksamhet – Iris Utvecklingscenter Stockholm. I verksamheten finns redan många års erfarenhet, hos flera av våra medarbetare av att jobba med personer under 21 år med psykisk ohälsa, missbruk, beteendeproblematik,…

Read More