036 440 46 50
Män & Kvinnor från 21 år
Stödboende
Öppenvård

I Jönköping erbjuder vi kvalificerat stödboende och träningslägenheter.

Iris stödboende och träningslägenheter erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till dig. Alla insatser sker i samverkan med dig som klient, nätverk och uppdragsgivare. Iris stödboende/träningslägenhet bor du i egen lägenhet som ligger i vanliga bostadsområden. Lägenheterna är möblerade och basutrustade med husgeråd, tv och Internet.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

STÖDBOENDE/TRÄNINGSLÄGENHETER

På Iris Utvecklingscenters stödboenden fokuseras insatsen på att klara sin vardag, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, och en meningsfull fritid. Med hjälp av en kvalificerad kontaktperson utformar vi rutiner i form av bland annat veckoplanering, samordning av kontakter och lotsning till möten, stödjande/behandlande samtal, och sysselsättning.

I GRUPP OCH INDIVIDUELLT

På vårt stödboende i Jönköping har vi grupper flera gånger i veckan som riktar sig till både de som bor i våra lägenheter och till personer som kommer till vår öppenvård. Vi erbjuder gemensamma aktiviteter med jämna mellanrum och ser våra grupper och gruppaktiviteter som en viktig kärna i vår verksamhet. Utöver det erbjuder vi även individuella samtal och öppenvård. Under året har vi ökat vårt erbjudande till öppenvårdsklienter för samtal och gruppinsats. Vill ni veta mer om vår öppenvård och stödboende – tveka inte att höra av er.

FLEXIBEL VÅRD GENOM HELA KEDJAN

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi aktivt genom hela vårdkedjan. Iris Stödboende kan användas innan, under, efter eller istället för placering vid heldygnsvård HVB. Att i en vardagsmiljö etablera ett värdigt liv utan destruktiva beteenden och missbruk är tufft. Tryggheten i att då få ett kvalificerat stöd vet vi är en viktig framgångsfaktor.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Sjuksköterska med möjlighet till medicinhantering
 • Traumabearbetning
 • Nära samarbete med psykiatrin

BEROENDE/MISSBRUK

 • Nära samarbete med beroendemottagningar
 • Urinprover
 • Möjlighet att ta emot LARO-klienter
 • ÅP – Återfallsprevention i grupp och individuellt
 • MI – Motiverande samtal
 • Haschprogrammet
 • Individuella samtal
 • Praktikplatser
 • ADL-träning och kartläggning av funktionsnivå
 • Daglig planering / struktur
 • Fritidsaktiviteter

ÖVRIGT

 • Hjälp med att söka eget boende
 • Arbetsmarknadsinsatser – skriva CV, söka jobb, samverka med Arbetsförmedlingen
 • Ekonomisk coachning – betala räkningar, skuldsanering, ansökningar till Försäkringskassan / Försörjningsstöd
 • ASI-utredningar
 • Ekonomisk coachning – Skuldsanering, ansökan till Försäkringskassan / försörjningsstöd, planering
 • Samordning av vårdkontakter
 • Nätverkssamarbete
 • Praktisk hjälp med legitimation, bank-Id, bankomatkort o dyl.

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 47
Therese Strålin
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 44
Zeljka Axelsson
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 45

PERSONAL

Linda-Ida Torpe
Verksamhetschef

t 08 578 178 04
Andreas Riddez
Verksamhetschef

t 08 578 178 05
Awat Shali
Kontaktperson

t 08 578 178 13
Johanna Salminen
Kontaktperson

t 036 440 46 52
Metthe Hinriksson
Kontaktperson

t 036 440 46 53
Pia Turesson
Kontaktperson

t 08 578 178 14
Piia Fagervall
Kontaktperson

t 08 578 178 17
Gittan Enquist
Kontaktperson/Leg ssk

t 08 578 178 12

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Västra Storgatan 1
553 15 Jönköping

FAX

036 100 148