08 578 178 00
Män & Kvinnor från 16 år
Bemannat stödboende
Öppenvård

I Mälarhöjden, strax söder om Stockholms innerstad, ligger vårt bemannade stödboende. Boendet i form av stödboende/träningslägenhet består av en egen lägenhet. Lägenheterna är möblerade och basutrustade med husgeråd, tv och Internet och är integrerade i flera vanliga hyreshus inom några hundra meters area med en personalbemannad lägenhet mitt i området. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Även våra träningslägenheter, där vi erbjuder lite lägre omhändertagandenivå, ligger i närområdet. Våra insatser individanpassas och utformas för att möta upp dig som individ där du befinner dig. Det långsiktiga målet är att ta steget in eller tillbaka in i samhället med vårt stöd. Vi erbjuder även stödinsatser för dig som tar sig vidare till andra boendelösningar eller redan har ett eget boende.

Målgruppen vi vänder oss till är vuxna och unga vuxna med missbruk och samsjuklighetsproblematik, samt personer i LARO-behandling. I vårt stödboende för yngre personer har vi tillstånd att ta emot ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 20 år.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

STÖDBOENDE/TRÄNINGSLÄGENHETER

På Iris Utvecklingscenters stödboenden fokuseras insatsen på att klara sin vardag, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, och en meningsfull fritid. Med hjälp av en kvalificerad kontaktperson utformar vi rutiner i form av bland annat veckoplanering, samordning av kontakter och lotsning till möten, stödjande/behandlande samtal, och sysselsättning.

STÖD FÖR UNGA

I vårt stödboende för yngre personer, i Stockholm, har vi tillstånd att ta emot ungdomar/unga vuxna från 16-20 år. Vi har bland annat samarbeten med livsstilsmottagningar för ett stärkt stöd i vardagen.

SAMARBETEN

Vi har utvecklat ett bra samarbete med beroendemottagningar som utöver LARO även kan erbjuda utredningar, arbetsterapeut, rehabkoordinator, KBT och traumabehandling. För våra yngre klienter har vi samarbete med livsstilsmottagningar. Vi initierar och möjliggör dessa kontakter. Med hjälp av våra samarbetspartners på arbetsmarknaden har vi möjlighet att snabbt erbjuda en praktikplats till dig som kommer till oss.

FLEXIBEL VÅRD GENOM HELA KEDJAN

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi aktivt genom hela vårdkedjan. Iris Stödboende kan användas innan, under, efter eller istället för placering vid heldygnsvård HVB. Att i en vardagsmiljö etablera ett värdigt liv utan destruktiva beteenden och missbruk är tufft. Tryggheten i att då få ett kvalificerat stöd vet vi är en viktig framgångsfaktor.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Sjuksköterska med möjlighet till medicinhantering
 • Traumabearbetning
 • Nära samarbete med psykiatrin

BEROENDE/MISSBRUK

 • Nära samarbete med beroendemottagningar
 • Urinprover
 • Möjlighet att ta emot LARO-klienter
 • ÅP – Återfallsprevention i grupp och individuellt
 • MI – Motiverande samtal
 • Haschprogrammet
 • Individuella samtal
 • Praktikplatser
 • ADL-träning och kartläggning av funktionsnivå
 • Daglig planering / struktur
 • Fritidsaktiviteter

ÖVRIGT

 • Hjälp med att söka eget boende
 • Arbetsmarknadsinsatser – skriva CV, söka jobb, samverka med Arbetsförmedlingen
 • Ekonomisk coachning – betala räkningar, skuldsanering, ansökningar till Försäkringskassan / Försörjningsstöd
 • ASI-utredningar
 • Ekonomisk coachning – Skuldsanering, ansökan till Försäkringskassan / försörjningsstöd, planering
 • Samordning av vårdkontakter
 • Nätverkssamarbete
 • Praktisk hjälp med legitimation, bank-Id, bankomatkort o dyl.

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 47
Therese Strålin
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 44
Zeljka Axelsson
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 45

PERSONAL

Linda-Ida Torpe
Verksamhetschef

t 08 578 178 04
Andreas Riddez
Verksamhetschef

t 08 578 178 05
Anna Frisell
Kontaktperson

t 08 578 178 15
Piia Fagervall
Kontaktperson

t 08 578 178 17
Mattias Åsén
Kontaktperson

t 08 578 178 06
Gittan Enquist
Kontaktperson/Leg ssk

t 08 578 178 12

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Klubbacken 19
129 39 Hägersten