ATT SKAPA BÄTTRE VÅRD
Vi tror på ett samhälle där alla människor som vill förändra sitt liv har rätt till bra vård. Bra vård skapas tillsammans med klienten, närstående, vårdaktörer och myndigheter.

ATT FÖRÄNDRA LIV
Vi tror på kraften hos människor och rätten till ett värdigt liv. Det ger oss driv att satsa på behandling och vård som ger varaktig effekt. Det är vårt löfte till dig, samhället och till framtiden.

Vi på Iris Utvecklingscenter erbjuder professionell KBT-baserad behandling vid skadligt bruk, beroende och psykisk ohälsa.

Våra behandlingsprogram och enheter har olika inriktningar anpassade och kombinerade för att möta våra klienters och uppdragsgivarens krav och förväntan. Vi ser alltid till att skapa en individuellt anpassad vårdkedja som leder till varaktig förändring och ett värdigt liv.

DU ÄR BETYDELSEFULL

BEHANDLING OCH STÖD

HELDYGNSVÅRD HVB
FÖRSTÄRKT EFTERVÅRD
DIGITAL MISSBRUKSBEHANDLING
STÖDBOENDE/ TRÄNINGSLÄGENHETER/ SKYDDAT BOENDE/ÖPPENVÅRD
FAMILJEHEMSVÅRD

Iris Utvecklingscenter finns på flera orter i Sverige – Mullsjö, Enköping, Hestra, Simtuna, Jönköping, Ryfors och Stockholm. Behandlingsenheterna har olika inriktning och fokus. Vi på Iris drivs av viljan att förändra och förbättra och erbjuder behandlings-program och stöd med bevisad effekt. Vi har också två enheter med stödboende/träningslägenheter i Jönköpingsregionen och i Mälarhöjden söder om Stockholm, samt våra senaste tillskott Familjehem som har funnits sedan 2020 och vår digitala plattform för missbruksvård – Access Duo som har funnits sedan 2021.

VÅRA ENHETER

ENKÖPING

I Enköping arbetar vi med unga vuxna, hit kommer kvinnor och män (18-35 år) som har varierande problem med skadligt bruk/beroende samt psykisk ohälsa.

HESTRA

Hestra är en specialiserad behandlingsenhet mot skadligt bruk/beroende, kognitiva funktionsvariaton och psykisk ohälsa. Hit kommer män och kvinnor (20-60 år).

MULLSJÖ

Mullsjö är vår största behandlingsenhet. Hit kommer vuxna kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/skadligt bruk och andra livsproblem.

RYFORS

Ryfors vänder sig till kvinnor (20-55 år) och som behöver ett mindre sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring.

SIMTUNA

Simtuna är en liten och specialiserad behandlingsenhet för dig med samtidig LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende. Hit kommer män och kvinnor mellan 21-50 år.

STÖDBOENDE

Iris Stödboende finns i Jönköping med omnejd samt i Mälarhöjden i södra Stockholm. Alla boenden består av en egen lägenhet. Insatser under placeringen individanpassas och utformas för att möta dig som individ just där du befinner dig.

FAMILJEHEMSVÅRD

Inom Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuds familjehemsplacering för barn i sena tonåren och unga vuxna med psykosocial problematik – som skadligt bruk, psykisk funktionsnedsättning och/eller annan social utsatthet.

ACCESS DUO

Access duo är en digital vårdgivare som erbjuder behovsanpassade behandlingsprogram vid olika typer av beroendeproblem och psykisk ohälsa. Terapeuten finns med under hela behandlingen – var klienten än befinner sig.

SENASTE NYTT

Vi är redo för hösten 2023!

Sommaren har löpt på bra i alla våra verksamheter med härliga sommaraktiviteter som ett bra tillskott i behandlingen – kika gärna in på vår Facebooksida eller Instagram för att ta del av dessa. Våra medarbetare har också kunnat vara lediga och är nu laddade för hösten. Vi står beredda att ta emot era behov av…

Ett stort TACK till våra sommarvikarier!

Vi vill tacka våra vikarier som har fått alla våra verksamheter att fortgå med samma höga kvalitet som vanligt över sommaren. Ni är guld värda och vi hoppas att få se er i framtiden som sökande till våra tjänster eller som sommarvikarier även nästa år! ”Du är en unik och fantastisk person, som är ämnad…