Vi på Iris Utvecklingscenter erbjuder professionell vård och KBT-baserad behandling vid missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Våra behandlingsprogram och enheter har olika inriktningar anpassade och kombinerade för att möta våra uppdragsgivares och klienters krav och förväntan. Vi ser alltid till att skapa en individuellt anpassad vårdkedja som leder till varaktig förändring och ett värdigt liv.

BEHANDLING OCH STÖD

HELDYGNSVÅRD HVB
FÖRSTÄRKT EFTERVÅRD
DIGITAL MISSBRUKSBEHANDLING
STÖDBOENDE/ TRÄNINGSLÄGENHETER/ SKYDDAT BOENDE/ÖPPENVÅRD
FAMILJEHEMSVÅRD

Iris Utvecklingscenter finns på flera orter i Sverige – Mullsjö, Enköping, Hestra, Simtuna, Jönköping, Ryfors och Stockholm. Behandlingsenheterna har olika inriktning och fokus. Vi på Iris drivs av viljan att förändra och förbättra och erbjuder behandlingsprogram och stöd med bevisad effekt.

VÅRA ENHETER

ENKÖPING

I Enköping vänder vi oss till unga kvinnor och män (18 – 35 år) som har varierande problem med missbruk/beroende samt psykisk ohälsa.

HESTRA

Hestra är en specialiserad behandlings-enhet mot missbruk/beroende, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Till oss kommer vuxna män och kvinnor över 20 år.

MULLSJÖ

Mullsjö är vår största behandlingsenhet. Hit kommer vuxna kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/missbruk och andra livsproblem.

RYFORS

Ryfors vänder sig till dig som är kvinna och som behöver ett mindre sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring.

JÖNKÖPING

I Jönköping erbjuder Iris stödboende, träningslägenheter, skyddat boende och öppenvård – med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt.

STOCKHOLM

I Stockholm erbjuder Iris dygnet-runt-bemannat Stödboende för extra trygghet. Stockholm erbjuder stödboende, träningslägenheter, skyddat boende och öppenvård.

SIMTUNA

Simtuna är en liten och specialiserad behandlingsenhet för dig med samtidig LARO, läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende. Hit kommer män och kvinnor mellan 21-50 år.

FAMILJEHEMSVÅRD

Inom Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuds familjehemsplacering för barn i sena tonåren och unga vuxna med psykosocial problematik – som missbruk, psykisk funktionsnedsättning och/eller annan social utsatthet.

SENASTE NYTT

Inspelat WEBBINARIUM – Vuxna i familjehemsvård

Missade du vårt webbinarium den 15 februari kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium, där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård samt hur de arbetar med vuxna klienter i familjehemsvård, ofta med tillägg av missbruksbehandling. Därefter får du möjlighet att lyssna när ett av våra familjehem samt två klienter berättar om sina erfarenheter och upplevelser…

WEBBINARIUM – Vuxna i familjehemsvård

Boka in webbinarium 15 februari kl 15:00-15:30. Ett 30 min långt webbinarium. Där vi berättar om Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård, hur de arbetar med familjehem för vuxna klienter, samt familjehemsvård med samtidig missbruksbehandling via Access Duo. Klicka här för att komma till webbinariet. Medverkande:Zeljka Axelsson, Placeringskoordinator, Iris UtvecklingscenterLena Gard Skoglund, Verksamhetschef, Iris UC FamiljehemsvårdEmily Noble, Familjehemskonsulent, Iris UC…