VÅR VISION

VÅRD SOM FÖRÄNDRAR ALLT.

Att skapa bättre vård

Vi tror på ett samhälle där alla människor som vill förändra sitt liv har rätt till bra vård. Bra vård skapas tillsammans – med klienten, närstående, vårdaktörer och myndigheter. Vi vågar utmana.

Att förändra liv

Vi tror på kraften hos människor och rätten till ett värdigt liv. Det ger oss driv att satsa på behandling och vård som ger varaktig effekt. Det är vårt löfte till dig, samhället och till framtiden.

MISSION

VI RÄDDAR LIV. VARJE DAG.

Vi ser alltid möjligheterna. Vi är övertygade om att det är möjligt för alla med beroende och livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv.

Vi möter klientens behov på ett innovativt sätt och erbjuder anpassat stöd hela vägen. Vi skapar en miljö som våra klienter kan växa i för att nå varaktig förändring.

Vi går till jobbet hängivna den uppgiften med en vilja att tänka nytt och att utveckla vår förmåga att möta våra klienters behov. Ambitionen hos oss alla är hög. Det smittar av sig.

Det bär vi med oss, varje dag och i varje möte.
Det räddar liv.