TRANSPARENT REDOVISNING

Som medlemsföretag i Vårdföretagarna ställs särskilda krav för transparent redovisning. Det innebär att vi redovisar basfakta och information om bolaget/bolagen i Iris-gruppen kring; personal, kvalitet, ekonomi, ägare och styrelse.

IRIS GRUPPEN

Iris Utvecklingscenter AB
Org nr: 556556-8846
Högalidsgatan 35, 117 30 Stockholm
Telefon: 08 578 178 00
Kontakt: Helena Wernegren, VD
Mail: helena.wernegren@irisuc.se
Iris Horisont AB
Org nr: 559152-8624
Högalidsgatan 35, 117 30 Stockholm
Telefon: 08 578 178 00
Kontakt: Erik Andrén, VD Iris Horisont AB
Mail: erik.andren@irisuc.se
Iris Simtuna AB
Org.nr: 559229-2956
Kontakt: Nina Andersson, Verksamhetschef Iris UC Simtuna AB
Iris UC Familjehemsvård AB
Org.nr: 559269-4359
Kontakt: Lena Gard Skoglund, Verksamhetschef Iris UC Familjehemsvård AB

BASFAKTA /
Iris startade 1986 med en ambition om att utveckla, förbättra och förnya svensk missbruksvård och erbjuda högkvalitativ behandling på ett nytt sätt. Under de 35 år de mött över 3000 klienter i behandling, med en unik erfarenhet inom behandling av missbruk i kombination med psykisk ohälsa, s k samsjuklighet. Idag har Iris-gruppen över 100 vårdplatser tillgängliga på olika delar i landet och planerar för ytterligare verksamheter.

MEDARBETARE PÅ IRIS /
Iris-gruppen har 79 anställda.
Iris UC har 68 anställda (22 män och 46 kvinnor).
Iris Horisont har 2 anställda,
Iris UC Simtuna har 6 anställda,
Iris UC Familjehemsvård har 3 anställda.
Verksamheten bedrivs på 8 arbetsplatser runt om i Sverige.
IRIS AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MISSION /
Iris affärsidé är att erbjuda professionell vård och KBT-baserad behandling som möter våra klienters unika behov vid missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Iris verksamhet ska bedrivas med mänsklighet, öppenhet och den ska genomsyras av god kvalitet.
Vision: Vård som förändrar allt.
Mission: Vi räddar liv. Varje dag.
MEDARBETARUNDERSÖKNING /
Iris genomför medarbetarundersökning för hela organisationen varje år.
KVALITET /
Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete styrs Iris processer utifrån ett antal områden och har rutiner uppdelat inom:
* Kvalitetssäkring av sociala insatser
* Dokumentation av genomförandet av insatser
* Rättssäkerheten för klienter
* Beaktande av barnperspektivet
* Rekrytering av personal
* Avvikelsehantering och synpunkter och klagomål
* Systematiskt arbetsmiljöarbete
* Hälso-, och sjukvårdsinsatser
* Tillgänglighet
* Samarbete och samverkan
* Uppföljning och utvärdering
KOLLEKTIVAVTAL /
Iris har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna Almega.
För mer information om Iris-gruppens bolag organisationsnummer, bolagsform, och säte se Iris företagsinformation på allabolag.se.
För 2020 gäller följande för vår enhet:
STYRELSE IRIS UC:
Johan Öberg, Styrelseordförande
Linda-Ida Torpe, Styrelseledamot
Alf Engström, Styrelseledamot
Lotta Demker, Styrelseledamot
Erik Andrén, Styrelseledamot
STYRELSE IRIS HORISONT:
Peter Griepenkerl Lööf, Styrelseordförande
Erik Andrén, Styrelseledamot
Hans Richter, Styrelseledamot
LEDNING IRIS UC:
Helena Wernegren – VD Iris Utvecklingscenter
Camilla Jardevall – Verksamhetschef/ Leg psykoterapeut
Pernilla Fredriksson Beijer – Verksamhetschef
Lotta Demker – Verksamhetschef/ Samtalsterapeut
Lina Romberg – Verksamhetschef/ Samtalsterapeut
Nina Andersson – Verksamhetschef/ Specialistsjuksköterska i psykiatri
Ewa Sveningsson Bock – Kundchef
Aaron David – IT-strateg
Linda-Ida Torpe – Verksamhetschef
Anna Bjarnle – tf. Ekonomichef
Tove Sjöblom – HR-chef
Andreas Riddez – Verksamhetschef
Erik Andrén – VD Iris Horisont
ÄGARE /
Iris Utvecklingscenter AB är ett medarbetarägt vårdföretag vilket betyder att vi ägs och drivs av medarbetarna själva.

KONTAKTA OSS:

Vid frågor kring innehållet och information om oss , kontakta oss gärna på: info@irisuc.se