Den individuella vägen behöver ett tryggt stöd i en varm miljö för att lyckas

Vi på Iris Utvecklingscenter drivs av viljan att förändra, förbättra och tänka i nya banor. Utifrån din individuella väg och ditt specifika behov möter vi dig öppet och är nyfikna på vad just du behöver. Genom nya sätt och beprövade metoder hjälper vi dig på din väg till välmående och drogfrihet.

Vi skapar en anpassad behandling och stöd som behövs vid lämpligt tillfälle och på rätt nivå – för att nå varaktig förändring och ett värdigt liv. Hos oss får du en trygg och vacker atmosfär för vi är övertygade om att det får dig att känna dig betydelsefull. Och vi vet att det ger en mer effektiv behandling.

Vi lägger stor vikt på kommunikation och samarbete mellan våra enheter för att säkerställa en god vårdkedja för dig. Vi följer kontinuerligt upp alla insatser, både med dig och din uppdragsgivare. Återkopplingen på innehåll och kvalitet driver oss framåt. Vår vilja att förändra finns både när det gäller det vi erbjuder och eventuella nya former för behandling.

Vi erbjuder dig en drogfri miljö och tillsammans med dig kartlägger vi din situation och dina behov framåt för att skapa en handlingsplan för ett fortsatt drogfritt liv. Din resa hos oss går från omhändertagande till självständighet.

VÅRA BEHANDLINGSFORMER

Nedan finner du mer information om våra olika behandlingsformer.

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård. Här bor du och deltar i behandling på plats, ofta under en längre period. Alla enheter ligger i en vacker, vilsam och naturnära miljö. Vår behandling vilar på en kombination av samtalsterapi i grupp och enskilt, medveten närvaro/mindfulness, stöd och hjälp med nedtrappning av läkemedel samt fysiska problem kopplat till missbruk/beroende samt psykisk ohälsa.
Vi erbjuder även olika former av sociala aktiviteter som hjälper dig att ”normalisera” din livsrytm samt börjar skapa strukturer för ett liv fri från beroende.

FÖRSTÄRKT EFTERVÅRD

För oss är det viktigt att du ska kunna få fortsatt vård efter din heldygnsbehandling. Därför kan alla våra klienter i Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna fortsätta sina behandlingar genom förstärkt eftervård kopplad till de olika enheterna bland annat genom eftervårdsdagar alternativt via individuella eftervårdsamtal som genomförs fysiskt eller digitalt. Syftet med eftervården är att stötta dig för att du ska kunna ta med dig nya insikter och vanor från heldygnsvården in i vardagen. Målet med samtalen formulerar du med din uppdragsgivare och kontaktperson på Iris.

STÖDBOENDE / TRÄNINGSLÄGENHETER / SKYDDAT BOENDE

Vi erbjuder stödboende/träningslägenheter i Mälarhöjden och i Jönköpingsregionen. Detta kan också vara nästa steg efter heldygnsvård HVB på väg hem mot ditt eget boende. Våra stödboende erbjuder eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Stödboendet består av enskilda lägenheter med tillgång till en verksamhetslokal.  I Mälarhöjden erbjuder vi även skyddat boende, och vår personal har adekvat utbildning och erfarenhet av att arbeta med skyddsärenden. Vi har även erfarenhet av hedersrelaterad problematik och att arbeta med barn.

FAMILJEHEMSVÅRD

Vår konsulentstödda familjehemsvård erbjuder familjehemsplacering för vuxna, tonåringar och barn med psykosocial problematik – som missbruk, psykisk funktionsnedsättning och/eller annan social utsatthet. Vi erbjuder även placeringar för barn med förälder som är i behov av stöd.
Familjehemsplaceringen kan kombineras med digital missbruksbehandling via Access duo.

ACCESS DUO

Access duo är vår digitala plattform som erbjuder behovsanpassade behandlingsinsatser vid olika typer av beroendeproblem och psykisk ohälsa. Med dig och det personliga mötet i fokus finns terapeuten med under hela behandlingen – var du än befinner dig.

Behandlingen planeras alltid efter dina behov. Alla behandlingar startar med en planering där du och behandlingsterapeuten tillsammans lägger en plan för behandlingsperioden.

I alla behandlingar ges möjlighet till videosamtal med behandlingsterapeut, nykterhetskontroller, självskattningsverktyg, gruppterapi, yoga- och mindfulnessklasser, psykoedukativa temaföreläsningar, anhörigsamtal samt konsultation med psykiatriker och sjuksköterska.

BEHANDLINGSINNEHÅLL

Vi på Iris Utvecklingscenter jobbar med en integrerad behandling där vi tar hänsyn till både beroende och psykisk ohälsa.

Samtalsterapi KBT

Vi erbjuder en KBT-baserad behandling i individuella- och gruppterapisamtal, där vi tillsammans med dig arbetar med beteendeanalyser och beteendeskattningar. Du som klient skapar individuella handlingsplaner tillsammans med terapeuten som utvärderas och styrs av vårdplanen från uppdragsgivaren.

Social rehabilitering

En grundläggande del i vår behandling är miljöterapins strukturerade tillvaro med sömn, kost, rutiner gällande vardagliga sysslor, en meningsfull fritid samt stöd att knyta meningsfulla kontakter. Detta syftar till att erbjuda en miljö som skapar förutsättningar till positiv utveckling.

Medveten närvaro / Mindfulness

Inom Iris Utvecklingscenter är vi pionjärer i vårt sätt att arbeta med medveten närvaro för att ge ökat fokus, förbättrad hälsa, välbefinnande och livskvalitet.  Det hjälper till att bryta negativa vanor och beteenden och samtidigt stärka problemlösningsförmågan.

Hälsofrämjande aktiviteter

I vår naturliga miljö använder vi oss av aktiviteter som syftar till att stärka dina möjligheter att leva ett mer hälsosamt liv. Hos oss har du varje vecka och dag ett schema med aktiviteter att delta i. Att vara aktiv och kanske hitta nya intressen är en viktig del av behandlingen, som träning och friskvård. På helgerna lagar du din egen mat, själv eller tillsammans med andra.