KONTAKTA OSS

PLACERINGSSERVICE

Kontakta våra
placeringskoordinatorer

t 010-182 87 78
m pk@irisuc.se

Mer information

ENKÖPING

Storgatan 42
749 52 Grillby

t 0171 62 04 00
f 0171 47 12 46

Gå till enhet

HESTRA

Terrassvägen 4
335 03 Hestra

t 0370 34 55 00
f 0370 33 50 01

Gå till enhet

MULLSJÖ

Box 113, Habblahester Bjurbäck
565 23 Mullsjö

t 0392 375 00
f 0392 375 48

Gå till enhet

STOCKHOLM

Klubbacken 19
129 39 Hägersten

t 08 578 178 00

Gå till enhet

RYFORS

Box 113
565 23 Mullsjö

t 0392 375 60
f 0392 375 69

Gå till enhet

FAMILJEHEMSVÅRD

Högalidsgatan 35
117 30 Stockholm

t 0171 66 07 10

Gå till enhet

SIMTUNA

Simtuna Siggesta 5
749 71 Fjärdhundra

t 0171 47 80 40
f 0171 61 93 35

Gå till enhet

ACCESS DUO

Högalidsgatan 35
117 30 Stockholm

t 08 578 171 20

Gå till enhet

PRAKTISK INFORMATION

VÄLKOMMEN PÅ STUDIEBESÖK

Innan behandlingen är du välkommen till oss på ett studiebesök. Tillsammans med någon av våra klienter visar vi dig runt i lokalerna och berättar om hur vi arbetar. Samtidigt har vi ett bedömningssamtal med dig, för att lära känna dig och för att se om Iris Utvecklingscenter kan erbjuda rätt hjälp för dig. Efter studiebesöket och intervjun försöker vi så snart som möjligt lämna vår bedömning till uppdragsgivaren – socialtjänsten, arbetsgivaren eller landstinget som sedan informerar dig.

INFÖR INSKRIVNING PÅ IRIS

När allt är klart för inskrivning är det dags att göra några förberedelser. Du behöver till exempel ta med dig några saker:

  • Praktiska kläder, som stövlar, vindtät jacka, badkläder, träningskläder och varma, oömma kläder.
  • Pass eller ID.
  • Fickpengar.
  • Om du är ordinerad mediciner, ta alltid kontakt med Iris sjuksköterska i god tid före inskrivningen, kontaktuppgifter hittar du på ”enhetssidan”.
  • Mediciner för två veckor och eventuellt högkostnadskort för läkemedel.
  • Eventuell ApoDos måste avslutas innan behandlingen. Kontakta din vårdgivare i god tid innan behandlingsstart.

Om du har frågor inför inskrivningen är du alltid välkommen att kontakta oss.

VANLIGA FRÅGOR

Behandling, kost och logi, fritidsaktiviteter, läkemedel, läkarbesök, vissa resor och ibland fickpengar.

Det kan variera beroende på tidpunkt och vilken enhet det gäller. Men vi brukar kunna erbjuda en plats inom fyra till sex veckor efter studiebesöket.

Det vanligaste sättet är att man kontaktar socialtjänstens missbruksenhet i sin hemkommun. Om du har kontakt med den psykiatriska vården kan du ta upp frågan med dem. Ibland kan även arbetsgivaren stå för delar av eller hela behandlingen, något som vanligtvis går genom företagshälsovården. När det är klart vem som betalar behandlingen tar dessa kontakt med oss och bestämmer tid för ett personligt studiebesök på enheten.

Efter fyra veckor sker en första avstämning. Ytterligare utvärderingar görs därefter ungefär var sjätte vecka. Behandlingsutlåtande skrivs kontinuerligt och vi håller regelbunden kontakt med uppdragsgivaren.

Ja, det kan man, men eftersom behandlingen kan pågå upp till ett halvår kan det bli ganska kostsamt för en privatperson.

Ja. I inledningen av behandlingen, t ex om man behöver avgiftas eller trappa ut ett läkemedel brukar vi samarbeta med landstinget. För mer information om läkemedelsnedtrappning är du välkommen att ta kontakt med Johan Wibergh, som är leg sjukskötare vid Iris Utvecklingscenter i Mullsjö på telefon 0392-375 00 eller e-post johan.wibergh@irisutvecklingscenter.se Om du skulle du bli akut sjuk under behandlingstiden hjälper vid dig givetvis att få kontakt med närmaste vårdcentral eller sjukhus.

Klienterna beskriver i sin uppföljning att de har fått förbättrad livskvalitet och att de under sin tid hos oss har fått verktyg att komma vidare med sin problematik. Vi använder ASI för uppföljning och kvalitetssäkring av behandlingen.

Priset varierar beroende på vilken enhet du väljer och om din kommun har ramavtal med oss eller inte. Om du vill veta mer om kostnaderna för behandlingen, kontakta respektive enhet.

Tyvärr inte. Din socialsekreterare (eller annan kontaktperson) kan däremot ordna detta på din hemort, innan du påbörjar din behandling hos oss.

Vår behandling har ett lägre tempo och är mer omvårdande än 12-stegsmetoden. Det passar ofta bättre för personer med dubbla svårigheter t ex en kombination av missbruk och psykisk ohälsa. Vi använder inte de tolv stegen som struktur för behandlingen, utan utgår från en individuell behandlingsplan som vi genomför i samarbete med klienten och uppdragsgivaren. Vi har en bredare behandling och har tillgång till många olika terapeutiska verktyg. Dessutom är vi sedan lång tid specialiserade på nedtrappning av läkemedel och kan mycket inom området.

Nej, tyvärr får man inte ta med sig husdjur till någon av vår enhet i dagsläget.

STÄLL EN FRÅGA

    VÅRA ENHETER