VISSELBLÅSNING HOS IRIS

Om du vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Iris Utvecklingscenters policys har vi nedanstående visselblåsarformulär. Det är viktigt att du beskriver ditt ärende så tydligt och utförligt som möjligt för att skapa en förståelse kring ärendet.

För att kunna få återkoppling på ditt ärende måste du ange din mejladress. Alla anmälningar tas emot och utreds av VD, HR och kvalitetschef som hanterar samtliga uppgifter med stor diskretion. Vänligen ange om du önskar vara anonym.

Vi arbetar ständigt med att förbättra både behandling och arbetsmiljö och för det har vi interna rutiner. Du är alltid välkommen att kontakta ansvarig chef. 

VISSELBLÅSARFORMULÄR