0392 375 00
Män & Kvinnor från 20 år
Heldygnsvård HVB
Förstärkt eftervård

Vi finns strax utanför Mullsjö i Västergötland med en behandlingsenhet. Behandlingen har fokus på hela individen vilket innebär att behandlingen riktar sig och behandlar missbruk/beroende, psykisk hälsa och fysisk hälsa.

Behandlingen på Iris Utvecklingscenter i Mullsjö är strukturerad, på förmiddagen är du som klient i din basgrupp där du arbetar terapeutiskt tillsammans med dina ansvariga terapeuter. Under eftermiddagen medverkar du aktivt i att välja olika insatser utifrån uppdrag och målsättning. Vi har nattbemanning. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi även möjlighet till övernattningsboende åt familjen om så behövs.

Hit kommer kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/missbruk och andra livsproblem.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor du och deltar i behandling på plats, oftast under en längre period. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård och även erbjudas stödboende i egna lägenheter i Stockholm och Jönköping efter avslutad heldygnsvård HVB. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Inventering psykisk status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • ADL-träning
 • Daglig planering/Struktur
 • Ekonomisamtal/Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter med boendestödjare
 • Arbetsträning

BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Samtalskontakt i grupp och individuellt
 • Beroendelära
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro/Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Fysisk aktivering
 • Strukturerade promenader
 • Akupunktur – NADA

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 010 182 87 78

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 47
Victoria Grip
Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 45

PERSONAL

Lina Romberg
Verksamhetschef

t 0392 375 12
Bengt Ågren
Bitr verksamhetschef

t 0392 375 25
Henrik Johansson
Leg Sjuksköterska

t 0392 375 46
Eivor Grahnat
Leg Sjuksköterska

t 0392 375 24
Åsa Holmberg
Leg arbetsterapeut

t 0392 375 17
Emil Gyllensvaan
Samtalsterapeut

t 0392 375 28
Karin Algotsson
Samtalsterapeut

t 0392 375 08
Johan Svenningsson
Samtalsterapeut

t 0392 375 20
Anna Moberg
Samtalsterapeut

t 0392 375 22
Inger Klasson
Behandlingspedagog / Friskvårdsterapeut

t 0392 375 19
Patrik Håkansson
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Erik Kermanan
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Kristian Raduc
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Marie Juliebö
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Besart Bibaj
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Caroline Öhrstam
Behandlingspedagog (föräldraledig)

t 0392 375 00
Juha Weckman
Fastighetsskötare/ Behandlingspedagog

t 0392 375 36
Alf Engström
Kökschef, kock

t 0392 375 18
Magnus Holmgren
Emanuel Käll
Leg läkare, specialist i psykiatri
Patrik Mårdh
Leg läkare, specialist i psykiatri

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Postadress: Box 113
Besöksadress: Habblahester Bjurbäck
565 23 Mullsjö

FAX

0392 375 48