0392 375 00
Män & Kvinnor från 20 år
Heldygnsvård HVB
Förstärkt eftervård

Vi finns strax utanför Mullsjö i Västergötland med en behandlingsenhet. Behandlingen har fokus på hela individen vilket innebär att behandlingen riktar sig och behandlar missbruk/beroende, psykisk hälsa och fysisk hälsa.

Behandlingen på Iris Utvecklingscenter i Mullsjö är strukturerad, på förmiddagen är du som klient i din basgrupp där du arbetar terapeutiskt tillsammans med dina ansvariga terapeuter. Under eftermiddagen medverkar du aktivt i att välja olika insatser utifrån uppdrag och målsättning. Vi har nattbemanning. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi även möjlighet till övernattningsboende åt familjen om så behövs.

Hit kommer kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/missbruk och andra livsproblem.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor du och deltar i behandling på plats, oftast under en längre period. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård och även erbjudas stödboende i egna lägenheter i Stockholm och Jönköping efter avslutad heldygnsvård HVB. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Kvinno- och mansgrupp
 • Inventering psykisk status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • ADL-träning
 • Daglig planering/Struktur
 • Ekonomisamtal/Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter med boendestödjare
 • Arbetsträning

BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Samtalskontakt i grupp och individuellt
 • Beroendelära
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro/Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Strukturerade promenader
 • Vattenträning
 • Akupunktur – NADA

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 47
Zeljka Axelsson
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 45
Ellinor Melander
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 46

PERSONAL

Pernilla Fredriksson Beijer
Verksamhetschef

t 0392 375 38
Bengt Ågren
Tf Bitr verksamhetschef

t 0392 375 25
Alf Engström
Kökschef, kock

t 0392 375 18
Angelica Blom
Behandlingspedagog (tjänstledig)

t 0392 375 00
Ann-Sofi Linderoth
Behandlingspedagog

t 0392 375 13
Caroline Öhrstam
Behandlingspedagog (föräldraledig)

t 0392 375 00
Besart Bibaj
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Emanuel Käll
Leg läkare, specialist i psykiatri
Emil Gyllensvaan
Samtalsterapeut

t 0392 375 28
Erik Kermanan
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Inger Klasson
Behandlingspedagog / Friskvårdsterapeut

t 0392 375 19
Johan Wibergh
Leg sjuksköterska

t 0392 375 29
Juha Weckman
Fastighetsskötare/ Behandlingspedagog

t 0392 375 36
Kristian Raduc
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Andreas Sjöberg
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Eivor Grahnat
Samtalsterapeut

t 0392 375 24
Magnus Holmgren
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Patrik Håkansson
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Patrik Mårdh
Leg läkare, specialist i psykiatri
Rickard Götesson
Samtalsterapeut

t 0392 375 40
Susann Sparr
Samtalsterapeut

t 0392 375 08
Marie Juliebö
Behandlingspedagog

t 0392 375 00
Åsa Holmberg
Leg arbetsterapeut

t 0392 375 17
Anna Moberg
Samtalsterapeut

t 0392 375 22
Daniel Waltersson

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Box 113, Habblahester Bjurbäck
565 23 Mullsjö

FAX

0392 375 48