0171 66 07 10
Barn, unga och vuxna
Familjehemsplacering

Iris konsulentstödda familjehemsvård erbjuder familjehemsplaceringar för vuxna, tonåringar och barn som är i behov av stöd i en familj för en längre eller kortare tid, kanske efter en behandling på någon av Iris behandlingsenheter. Vi erbjuder även placeringar för barn med förälder som är i behov av stöd. Familjehemsplaceringen kan kombineras med digital missbruksbehandling via Access duo.

Familjehemmen är en del av Iris hela verksamhet där personlig kännedom, kunskap och långsiktiga relationer är viktiga beståndsdelar, både i samarbetet och arbetet med målgruppen.

Vårt fokus utgår alltid från den placerade och att stödja familjehemmet som bidrar med trygghet, struktur, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden.

BRA ATT VETA

Varje familjehemsplacering sker utifrån Vård- och genomförandeplan i nära samarbete mellan den unge, placerande kommun, familjehem och familjehemskonsulent.

Familjehemmen får regelbundet enskild handledning och stöd, grupphandledning samt utbildning i ämnen som är relevanta för familjehemmen.

Alla familjehem är noggrant utredda och registerkontroller genomförs under utredningen samt därefter årligen avseende alla familjehemsmedlemmar från 15 år och uppåt.

Familjehemskonsulenterna finns tillgänglig för familjehemmen även utanför kontorstid.

Familjehemskonsulenter och verksamhetschef är socionomer. Vi har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

EN GOD VÅRDKEDJA

Vi på Iris drivs av viljan att förändra, förbättra och tänka i nya banor. Utifrån din individuella situation och ditt specifika behov erbjuder vi behandling utifrån metoder med bevisad effekt. Din resa hos oss går från omhändertagande till självständighet. Vi lägger stor vikt på kommunikation och samarbete mellan våra enheter för att säkerställa en god vårdkedja.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

INRIKTNING

 • Samsjuklighet/dubbeldiagnos

 • Övergreppsproblematik

 • Missbruk

 • Skolproblematik

 • Våldsutsatt (som ej är i behov av skyddat boende)

 • Självskadebeteende

 • Psykisk funktionsnedsättning

 • Psykiatrisk problematik

 • Diagnoser inom autismspektrum

 • Ätstörningar – som del i annan behandling

 • Spelberoende

 • Hemmiljöproblematik

 • Hedersproblematik (som ej är i behov av skyddat boende)

 • Kriminalitet – som del i övrig behandling

TILLÄGGSTJÄNSTER

 • Minst en av familjehemsföräldrarna är hemma på heltid

 • Avlastning till familjehemmet

 • Digital missbruksbehandling via Access duo

VI SÖKER NYA FAMILJEHEM

Vi söker familjer som vill bidra med trygghet, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden. Tidigare erfarenhet av att vara familjehem och/eller av att stödja ungdomar, t.ex. via arbetsplatsen är ett plus. Vi söker familjehem framförallt i södra Dalarna, södra Gävleborgs län, Stockholms län, Södermanland, Uppsala län, Västmanlands län samt Örebro län.

Vår målgrupp är vuxna och tonåringar på väg mot ett självständigt liv och som vill och under en tid behöver bo i en familj, kanske efter en behandling på någon av Iris behandlingsenheter. Vi erbjuder även placeringar för barn samt barn med förälder som är i behov av stöd. Familjehemsplaceringen kan kombineras med digital missbruksbehandling via Access duo.

Regelbunden handledning och stöd, enskilt och i grupp med andra familjehem, samt utbildning i ämnen som är relevanta ingår. Ersättning utgår i form av arvode (dvs den ersättning ni får för ert arbete) samt omkostnadsersättning (ersättning som täcker den unges kostnader).  Alla familjehem utreds av Iris Familjehemsvård.

Vid intresse – kontakta oss gärna per telefon eller mail
tel 0171 66 07 10, familjehem@irisuc.se 

PERSONAL – ­KONTAKTA OSS

Lena Gard Skoglund
Verksamhetschef

t 0171 66 07 11
Emily Noble
Familjehemskonsulent

t 0171 66 07 14