0392 375 60
Kvinnor 20-55 år
Heldygnsvård HVB
Förstärkt eftervård

I området Ryfors strax utanför Mullsjö i Västergötland ligger vår behandlingsenhet för kvinnor. Enheten vänder sig till dig som behöver ett mindre och enkönat sammanhang för att få förutsättning till arbetsro och möjlighet till förändring. Alla våra behandlingar är individuellt anpassade och våra insatser är utformade för att möta upp kvinnors specifika behov.

Vi erbjuder ett lugnt och tryggt sammanhang i en vacker och vilsam miljö anpassad för behov av återhämtning och stabilisering. Vi ser till din totala livssituation och arbetar med samtidiga insatser för din beroendeproblematik och din psykiska hälsa. Behandlingen genomsyras också av insatser för att möta och behandla symtom på trauma och PTSD. Vi inkluderar gärna ditt nätverk och har specifik kompetens runt föräldrar- och umgängesstöd. Under behandlingstiden hos oss bor du i ett eget rum med egen dusch och toalett.

Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor du och deltar i behandling på plats, oftast under en längre period. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård och även erbjudas stödboende i egna lägenheter i Stockholm och Jönköping efter avslutad heldygnsvård HVB. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Kognitiv beteendeterapi
 • Nätverksarbete / Familjesamtal
 • Föräldrastöd / Umgängesstöd
 • Arbete med våld i nära relationer / Våldsutsatthet
 • Trauma ch PTSD-behandling
 • Medveten närvaro
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Stöd i praktiska frågor som ekonomi, boende, sysselsättning
 • Fritidsaktiviteter
 • Kreativ/skapande verksamhet
 • Möjlighet till boende i träningslägenhet

BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Samtalskontakt med sjuksköterska
 • Bedömningssamtal med psykiater

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård och träning
 • Traumaanpassad yoga
 • Akupunktur – NADA
 • Samverkan med hälso- och sjukvård

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef

t 0392 375 47
Therese Strålin
Placeringskoordinator

t 0392 375 44
Hanna Rosenqvist
Placeringskoordinator

t 0392 375 45

PERSONAL

Lina Romberg
Verksamhetschef/ Samtalsterapeut

t 0392 375 12
Åsa Holmberg
Leg arbetsterapeut/Bitr verksamhetschef

t 0392 375 17
Linda Mann
Leg sjuksköterska/ Omvårdnadsansvarig

t 0370 34 55 00
Annbritt Danielsson
Samtalsterapeut

t 0392 375 14
Nathalie Strålin
Behandlingspedagog

t 0392 375 41
Magdalena Bergström
Köksansvarig/Behandlingsassistent

t 0392 375 67
Helene Arvidsson
Behandlingspedagog

t 0392 375 66
Ulrika Garpenstedt
Behandlingspedagog

t 0392 375 68
Emma Byqvist
Samtalsterapeut

t 0392 375 16
Eva Nestor
Samtalsterapeut

t 0392 375 64
Matilda Gyllensvaan
Behandlingspedagog

t 0392 375 11
Ellen Persson
Behandlingspedagog

t 0392 375 76

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Engelska Villan Ryfors Övre
565 91 Mullsjö

FAX

0392 375 69