VÅR ORGANISATION

Iris-gruppen består av det medarbetarägda Iris Utvecklingscenter AB (vårdbolaget) samt det stiftelseägda Iris Horisont AB (utvecklingsbolaget). Tillsammans verkar bolagen för god och utvecklingsorienterad drift av våra verksamheter samt innovation och utveckling av nya tjänster, kunskap och forskning. Iris-gruppens företagsmodell är skapad för att främja god drift genom engagerat medarbetarskap samt långsiktighet i utveckling och förnyelse.

Iris startade 1986 då det var praxis för privata entreprenörer inom våra områden att starta som en stiftelse vilket också vi gjorde. På 1990 talet övergick verksamheten i ett aktiebolag för att med större professionalitet driva verksamheten vidare. Bolaget var helägt av stiftelsen.

Under våren 2016 genomförde vi nästa steg för att på bästa vis förvalta engagemang och ansvar för fortsatt kvalitet och utveckling. Alla medarbetare bjöds in att bli delägare i vårdbolaget Iris Utvecklingscenter AB. Alla med lika stor del. Vi är övertygade att denna form ytterligare förstärker engagemang och ansvar hos alla våra medarbetare. Utvecklingsbolaget Iris Horisont ägs fortfarande av stiftelsen. Iris Horisont äger också 20% av Iris Utvecklingscenter AB.

Tillsammans är vi Iris-gruppen som verkar för samma mission och strävar mot samma vision.

LEDNING

Helena Wernegren
Lina Romberg
Verksamhetschef/ Samtalsterapeut

t 0392 375 12
Camilla Jardevall
Verksamhetschef/ Leg psykoterapeut

t 0392 375 07
Pernilla Fredriksson Beijer
Verksamhetschef

t 0392 375 38
Lotta Demker
Verksamhetschef/ Samtalsterapeut

t 0171 62 04 09
Nina Andersson
Verksamhetschef/ Specialistsjuksköterska i psykiatri
t 0171 62 04 03
Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 47
Aaron David
IT-strateg

t 08 578 178 08
Linda-Ida Torpe
Verksamhetschef

t 08 578 178 04
Anna Bjarnle
tf. Ekonomichef
Tove Sjöblom
Andreas Riddez
Verksamhetschef

t 08 578 178 05
Erik Andrén
VD Iris Horisont

t 08 578 178 01

VERKSAMHETSSTÖD

Lena Arbholt
Kristin Blomberg
Lön- och personaladministratör

t 08 578 17 818
Aaron David
IT-strateg

t 08 578 178 08
Mimmi Gustavsson
Ekonomiassistent/ Samordnare

t 08 578 178 09
Mats Franzen
Administratör

t 0200 21 77 00

STYRELSE IRIS UTVECKLINGSCENTER

Johan Öberg, Styrelseordförande
Advokat, samt rådgivare för entreprenörsdrivna företag. (Styrelseordförande sedan 2019)
Linda-Ida Torpe, Styrelseledamot
Verksamhetschef (Vald till styrelseledamot 2020).
Lotta Demker, Styrelseledamot
Samtalsterapeut och Verksamhetschef på Iris UC Enköping.(Vald till styrelseledamot 2020).
Alf Engström, Styrelseledamot
Kökschef, kock. (Vald till styrelseledamot 2021).
Erik Andrén, Styrelseledamot
Grundare Iris Utvecklingscenter. Tidigare VD för Iris UC. (Styrelseledamot 2016-2020).
Peter Griepenkerl Lööf, Styrelseledamot
Affärschef och Research Director på Länsförsäkringar. (Styrelseledamot 2019-2020).

STYRELSE IRIS HORISONT

Erik Andrén, Arbetande styrelseordförande
VD Iris Horisont
Johan Öberg, Ledamot
Advokat och rådgivare för entreprenörsdrivna företag.
Laura Hartman, Ledamot
Chefsekonom, LO
Malin Schmidt, Ledamot
VD Kodiak Rating
Peter Gripenkerl Lööf, Ledamot
Reseach Director Länsförsäkringar