VÅR ORGANISATION

Iris-gruppen består av det medarbetarägda Iris Utvecklingscenter AB (vårdbolaget) samt det stiftelseägda Iris Horisont AB (utvecklingsbolaget). Tillsammans verkar bolagen för god och utvecklingsorienterad drift av våra verksamheter samt innovation och utveckling av nya tjänster, kunskap och forskning. Iris-gruppens företagsmodell är skapad för att främja god drift genom engagerat medarbetarskap samt långsiktighet i utveckling och förnyelse.

Iris startade 1986 då det var praxis för privata entreprenörer inom våra områden att starta som en stiftelse vilket också vi gjorde. På 1990 talet övergick verksamheten i ett aktiebolag för att med större professionalitet driva verksamheten vidare. Bolaget var helägt av stiftelsen STAC.

Under våren 2016 genomförde vi nästa steg för att på bästa vis förvalta engagemang och ansvar för fortsatt kvalitet och utveckling. Alla medarbetare bjöds in att bli delägare i vårdbolaget Iris Utvecklingscenter AB. Alla med lika stor del. Vi är övertygade att denna form ytterligare förstärker engagemang och ansvar hos alla våra medarbetare. Utvecklingsbolaget Iris Horisont ägs fortfarande av stiftelsen STAC. Iris Horisont äger också 20% av Iris Utvecklingscenter AB.

Tillsammans är vi Iris-gruppen som verkar för samma mission och strävar mot samma vision.

LEDNING

Helena Wernegren
Erik Andrén
VD Iris Horisont

VD Access Duo

t 08 578 178 01
Lina Romberg
Verksamhetschef/ Samtalsterapeut

t 0392 375 12
Camilla Jardevall
Verksamhetschef/ Leg psykoterapeut

t 0392 375 07
Nina Andersson
Verksamhetschef/ Specialistsjuksköterska i psykiatri
t 0171 62 04 03
Linda-Ida Torpe
Utvecklingschef

t 08 578 178 04
Andreas Riddez
Verksamhetschef

t 08 578 178 05
Lotta Demker
Verksamhetschef/ Samtalsterapeut

t 0171 62 04 09
Tove Sjöblom
Aaron David Gocial
IT-strateg
(föräldraledig tom 2024-08-31)

t 08 578 178 08
Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 47

VERKSAMHETSSTÖD

Aaron David Gocial
IT-strateg
(föräldraledig tom 2024-08-31)

t 08 578 178 08
Lena Arbholt
Elisabet Romano
Kristin Blomberg
Lön- och personaladministratör

t 08 578 17 818
Mats Franzen
Administratör

t 0200 21 77 00

STYRELSE IRIS UTVECKLINGSCENTER

Johan Öberg, Styrelseordförande
Advokat, samt rådgivare för entreprenörsdrivna företag (Styrelseordförande sedan 2019)
Philip Cabreus, Styrelseledamot
Leg läkare, entreprenör och VD (Vald till styrelseledamot 2023)
Anders Printz, Styrelseledamot
Jurist (Vald till styrelseledamot 2023)
Linda-Ida Torpe, Styrelseledamot
Utvecklingschef (Vald till styrelseledamot 2020)
Alf Engström, Styrelseledamot
Kökschef, kock (Vald till styrelseledamot 2021)
Lotta Demker, Styrelseledamot
Samtalsterapeut och Verksamhetschef (Vald till styrelseledamot 2020)

STYRELSE IRIS HORISONT

Peter Griepenkerl Lööf, Styrelseordförande
Affärschef och Research Director på Länsförsäkringar (Styrelseledamot 2019-2020)
Anna Bjarnle, Styrelseledamot
tf. Ekonomichef
Hans Richter, Styrelseledamot

STIFTELSEN STAC

Erik Andrén, Styrelseordförande
VD Iris Horisont VD Access Duo
Anders Printz, Styrelseledamot
Jurist
Laura Hartman, Styrelseledamot
Chefsekonom, LO
Ewa Sveningsson Bock, Styrelseledamot
Kundchef Placeringskoordinator
Peter Griepenkerl Lööf, Styrelseledamot
Affärschef och Research Director på Länsförsäkringar
Johan Öberg, Styrelseledamot
Advokat, samt rådgivare för entreprenörsdrivna företag

ACCESS DUO

Hans Richter, Styrelseordförande
Peter Griepenkerl Lööf, Styrelseledamot
Affärschef och Research Director på Länsförsäkringar
Anna Bjarnle, Styrelseledamot
tf. Ekonomichef
Karin Stolare, Styrelseledamot

IRIS FAMILJEHEMSVÅRD

Erik Andrén, Styrelseordförande
VD Iris Horisont VD Access Duo
Anna Bjarnle, Styrelseledamot
tf. Ekonomichef
Emily Noble, Styrelseledamot
Verksamhetschef (Vald till styrelseledamot 2023)