08 578 178 00
Män & Kvinnor från 16 år
Förstärkt stödboende, träningslägenheter

Dygnet-runt-tillgänglighet

Integrerade behandlingsinsatser

Vård- & stödsamordning

Iris Stödboende är ett förstärkt stödboende och finns i Mälarhöjden i södra Stockholm. Alla boenden består av en egen lägenhet. Lägenheterna är möblerade och basutrustade med husgeråd, tv och internet och är integrerade i vanliga bostadshus.

Insatser under placeringen individanpassas och utformas för att möta dig som individ just där du befinner dig. Första veckorna lägger vi stor vikt vid att lära känna dig och kartlägga dina behov. Övergripande mål är att klara ett eget boende och ta steget till ökad självständighet och en fungerande drogfri vardag. Med välutbildad personal erbjuds vård- & stödsamordning, träning i vardagliga aktiviteter och rutiner, social rehabilitering, sysselsättning/praktik, samordning av andra insatser t ex kontakt med beroendemottagning men även samtalsstöd i egen regi erbjuds.

Personal finns tillgänglig via telefon dygnet runt.

Vi vänder oss till dig som är över 16 år med missbruk/beroendeproblematik, psykisk ohälsa eller om du av annan anledning är behov av boende med vårt stöd. Vi tar även emot dig som har LARO-behandling.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

FÖRSTÄRKT STÖDBOENDE/TRÄNINGSLÄGENHETER

På Iris Utvecklingscenters stödboenden fokuseras insatser på att klara sin vardag, fungera i skola eller annan sysselsättning, hantera sin ekonomi, ha ett socialt nätverk, och en meningsfull fritid. Med hjälp av en kontaktperson utformar vi rutiner i form av bland annat veckoplanering, samordning av kontakter och lotsning till möten, stödjande insatser och sysselsättning.

SAMARBETEN

Vi har utvecklat ett bra samarbete med beroendemottagningar som utöver LARO även kan erbjuda utredningar, arbetsterapeut, rehabkoordinator, KBT och traumabehandling. För våra yngre klienter i Mälarhöjden har vi samarbete med livsstilsmottagningar. Vi initierar och möjliggör dessa kontakter. Med hjälp av våra samarbetspartners på arbetsmarknaden har vi möjlighet att snabbt erbjuda en praktikplats till dig som kommer till oss.

FLEXIBEL VÅRD GENOM HELA KEDJAN

På Iris Utvecklingscenter arbetar vi aktivt genom hela vårdkedjan. Iris stödboende kan användas innan, under, efter eller istället för placering vid HVB – heldygnsvård . Att i en vardagsmiljö etablera ett värdigt liv utan destruktiva beteenden och missbruk är tufft. Tryggheten i att då få ett kvalificerat stöd vet vi är en viktig framgångsfaktor.

STÖD FÖR UNGA

I vårt bemannade stödboende i Mälarhöjden har vi tillstånd för att ta emot ungdomar/unga vuxna från 16-20 år. Vi har bland annat samarbeten med livsstilsmottagningar för ett stärkt stöd i vardagen.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Leg sjuksköterska med möjlighet till medicinhantering
 • Traumabearbetning
 • Nära samarbete med psykiatrin
 • KBT
 • Vård- & stödsamordning

BEROENDE/MISSBRUK

 • Nära samarbete med beroendemottagningar
 • Urinprover/Utandningsprover
 • Möjlighet att ta emot LARO-klienter
 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • HAP – Haschavvänjningsprogrammet
 • Individuella samtal
 • Praktikplatser
 • ADL-träning och kartläggning av funktionsnivå
 • Daglig planering / struktur
 • Fritidsaktiviteter

ÖVRIGT

 • Hjälp med att söka eget boende
 • Arbetsmarknadsinsatser – skriva CV, söka jobb, samverka med Arbetsförmedlingen
 • Ekonomisk coachning – betala räkningar, skuldsanering, ansökningar till Försäkringskassan / Försörjningsstöd
 • ASI-utredningar
 • Ekonomisk coachning – Skuldsanering, ansökan till Försäkringskassan / försörjningsstöd, planering
 • Samordning av vårdkontakter
 • Nätverkssamarbete
 • Praktisk hjälp med legitimation, bank-Id, bankomatkort o dyl.

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 010 182 87 78

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 47
Victoria Grip
Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 45

PERSONAL

Linda-Ida Torpe
Utvecklingschef

t 08 578 178 04
Andreas Riddez
Verksamhetschef

t 08 578 178 05

KONTAKTA OSS

ADRESS

Iris Utvecklingscenter, Klubbacken 19, 129 39 Hägersten

FAX

Stockholm –