Integritetspolicy

 

Inom Iris behandlar vi personuppgifter där vi är både personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) Det innebär att vi hanterar och behandlar dina personuppgifter av både allmän och känslig karaktär. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utöva någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. I de fall vi agerar personuppgiftsbiträden kommer vi att hjälpa dig komma i kontakt med rätt dataskyddsombud.

För vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om klienter, anhöriga, handläggare, anställda och konsulter.
Behandlingen sker med laglig grund för att fullfölja avtal, där samtycken inhämtas för att informera dig som blir registrerad. Vidare lagrar vi inte dina personuppgifter längre än nödvändigt, då vi följer gällande gallringslagar och ser över våra lagrade personuppgifter med jämna mellanrum. Denna lagring sker i säkra system med kontrollerad behörighet för att värna om din integritet.

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har är du varmt välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@irisuc.se