08 578 178 00
Barn, ungdomar och unga vuxna från 12 år
Stödboende, träningslägenheter

Jour/Familjehem

Behovsanpassad öppenvårdsbehandling

Vård- & stödsamordning

Iris Unga är en barn – och ungdomssatsning i strukturerad öppenvård som riktar sig till Stockholm och dess kranskommuner. Vi vill vara med att bidra till en hållbar och trygg framtid för våra unga.

Genom kvalificerat och strukturerat stöd skapar vi goda förutsättningar för en trygg och fungerande vardag som stödjer ungdomens välmående, handlingskraft, framtidstro och inkludering i samhället.

Vi vänder oss till barn/ungdomar/unga vuxna från 12 år med:

Psykosocial problematik
I riskzon för kriminalitet eller annan utsatthet
Beteendeproblematik, bruk/missbruk av droger
Hög skolfrånvaro, avsaknad av sysselsättning
Social isolering

 

För mer information gå även gärna in på www.irisunga.se

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

STÖD FÖR BARN, UNGDOMAR OCH UNGA VUXNA FRÅN 12 ÅR

Iris Unga tar emot barn, ungdomar och unga vuxna från 12 år. Vi erbjuder behovsanpassad öppenvårdsbehandling för barn och ungdomar och deras familjer med fokus på kvalificerat kontaktmannaskap, strukturerad öppenvård och familjestöd.

INRIKTAD VÅRDKEDJA

I vår vårdkedja kan vi, utöver öppenvård, även erbjuda jour/familjehem och stödboende/träningslägenheter. Då vi är en liten, sammanhållen verksamhet, har vi möjlighet att under hela insatsen, oavsett steg i vårdkedjan, ha samma behandlings/placeringsansvarig, något som ger mervärde och trygghet för både ungdom, nätverk och uppdragsgivare.

DET HÄR INGÅR

INSATSER

 • Kvalificerad hemmaplanslösning (sysselsättning, ungdomsbehandlare, familjestöd, kortare timeout-placering i familjehem/jourhem)
 • Strukturerad öppenvård med sysselsättning (vid behov)
 • Kvalificerat kontaktmannaskap/ungdomsbehandlare

ERBJUDANDE

 • Sysselsättning
 • Ungdomsbehandlare
 • Veckoschema och struktur
 • Återfallsprevention
 • Hög tillgänglighet och flexibilitet även vid akuta behov
 • Strukturerat, målbaserat behandlingsarbete med grund i A-CRA
 • Kartläggning utifrån risk- och skyddsfaktorer
 • Regelbundet stöd i kontakten med vårdnadshavare, skola och resterande nätverk
 • Jour dygnet runt
 • Vård- & stödsamordning
 • Kortare timeoutplacering i familjehem/jourhem
 • Fritidsaktiviteter
 • Träffar och kontinuerlig kontakt med ungdomsbehandlare
 • Kartläggning utifrån risk- och skyddsfaktorer
 • Regelbundet stöd i kontakten med vårdnadshavare, skola och resterande nätverk
 • Individuella samtal

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 010 182 87 78

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 47
Victoria Grip
Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 45

PERSONAL

Linda-Ida Torpe
Utvecklingschef

t 08 578 178 04
Andreas Riddez
Verksamhetschef

t 08 578 178 05

KONTAKTA OSS

ADRESS

Iris Utvecklingscenter, Klubbacken 19, 129 39 Hägersten

FAX

Stockholm –