0171 47 80 40
Män & Kvinnor 21-50 år
Heldygnsvård
Förstärkt eftervård

Verksamheten Iris Utvecklingscenter Simtuna är belägen två mil norr om Enköping med Västerås och Sala som närmaste grannar. Omgivningarna består av ett vackert lantligt landskap som erbjuder stora möjligheter till friluftsliv för dig som klient.

Simtuna är en liten och specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor 21 – 50 år med en samtidig LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende) ordinerad av din LARO-mottagning. Vi har nattbemanning och alla våra behandlingar är utformade individuellt med anpassade insatser.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor du och deltar i behandling på plats, oftast under en längre period. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård och även erbjudas stödboende i egna lägenheter i Stockholm och Jönköping efter avslutad heldygnsvård HVB. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Kvinno- och mansgrupp
 • Familjesamtal/Nätverksmöten
 • Inventering psykisk status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Administrerar och samordnar insatser kring LARO
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • ADL-träning
 • Ekonomisamtal/Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter i form av foto, bild, text och musik

BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • ACT
 • MI – Motiverande samtal
 • ART – Agression Replacement Treatment
 • Samtalskontakt i grupp och individuellt
 • Beroendelära
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • Föräldragrupp, vänder sig till de som har barn

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Strukturerade promenader
 • Yoga

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 47
Victoria Grip
Placeringskoordinator

t 010 182 87 78

t 0392 375 45

PERSONAL

Nina Andersson
Verksamhetschef/ Specialistsjuksköterska i psykiatri
t 0171 62 04 03
Peter Stråle
Samtalsterapeut

t 0171 47 80 45
Maria Thomè
Socionom/ behandlingspedagog

t 0171 47 80 44
Elisabet Schenning
Behandlingspedagog

t 0171 47 80 40
Christina Svaneljung
Behandlingspedagog

t 0171 47 80 46
Catharina Petrini
Behandlingspedagog

t 0171 47 80 48
Valentin Andersson
Behandlingspedagog
Mikaela Qvarnhök
Samtalsterapeut

t 0171 66 07 12
Daniel Cramnell
Samtalsterapeut

t 0171 47 80 43
Alexander Sellström
Kock

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Simtuna Siggesta 5
749 71 Fjärdhundra

FAX

0171 61 93 35