”Jag kände sån trygghet när min närstående var på Iris,
jag möttes alltid av engagemang och värme”

Vi ser fram emot att välkomna just din närstående. Vi kan verktygen för att hjälpa och vi tror på kraften i förmågan till förändring. Dessutom tappar vi aldrig hoppet. Vi möter individen på ett öppet och inkluderande sätt. Genom nytänkande angreppssätt får din närstående rätt förutsättningar att växa, öka välmående och bli drogfri. Hos oss får din närstående en trygg och vacker atmosfär för vi är övertygade om att det får individen att känna sig betydelsefull. Och vi vet att det ger en mer effektiv behandling.

Om någon i ens närhet har beroendeproblem eller lider av psykisk ohälsa påverkar det inte bara hen, utan hela familjen. En viktig del i vår behandling handlar om att klienten lär sig att hantera många av livets svårigheter på egen hand och vi lägger stor vikt vid sociala färdigheter samt att kunna fungera i ett socialt sammanhang.

Om du upplever att någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, droger eller läkemedel samt har någon form av psykisk sjukdom, kontakta socialtjänsten i kommunen där hen bor. Om ni har haft kontakt sedan tidigare, kan kommunen hjälpa till så att personen får komma till oss för behandling.

På Iris behandlingsenheter bor klienten oftast under en längre tid, och under den tiden får klienten ta emot besök från familj och anhöriga. I Mullsjö, Enköping, Hestra och Ryfors finns det möjlighet att låna en besökslägenhet.

STÄLL EN FRÅGA