0171 62 04 00
Män & Kvinnor 18-35 år
Heldygnsvård HVB
Förstärkt eftervård

Strax utanför Enköping i Grillby ligger en av våra behandlingsenheter. Vi vänder oss till unga kvinnor och män (18 – 35 år) som har varierande problem med missbruk/beroende samt psykisk ohälsa.

Behandlingsplanerna är individuellt anpassade efter dig som klient och dina behov, med både terapi i grupp och enskilt. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi även möjlighet till övernattningsboende åt familjen om så behövs.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor du och deltar i behandling på plats, oftast under en längre period. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård och även erbjudas stödboende i egna lägenheter i Stockholm och Jönköping efter avslutad heldygnsvård HVB. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Kvinno- och mansgrupp
 • Inventering psykisk status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro/Mindfulness
 • ADL-träning
 • Daglig planering/Struktur
 • Ekonomisamtal/Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter med boendestödjare
 • Arbetsträning
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro / Mindfulness
 • NADA

BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention
 • MI – Motiverande samtal
 • Samtalskontakt i grupp och individuellt
 • Beroendelära
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro/Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Massage/Taktil massage
 • Strukturerade promenader
 • Vattenträning
 • Akupunktur – NADA

VÅRA PLACERINGS­­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef

t 0392 375 47
Therese Strålin
Placeringskoordinator

t 0392 375 44
Hanna Rosenqvist
Placeringskoordinator

t 0392 375 45

PERSONAL

Lotta Demker
Verksamhetschef/ Samtalsterapeut

t 0171 62 04 09
Stefan Gammelgård
Bitr. Verksamhetschef

t 0171 62 04 04
Peter Skoglund
Leg sjuksköterska

t 0171 62 04 02
Erika Reinedahl
Administratör / Behandlingspedagog

t 0171 62 04 08
Eija Suomela
Samtalsterapeut

t 0171 62 04 05
Dimitrios Siamantouras
Leg läkare, specialist i psykiatri
Erik Andersson
Behandlingsassistent

t 0171 62 04 07
Michael Tillenius
Behandlingsassistent

t 0171 62 04 15
Marie Blom
Behandlingsassistent

t 0171 62 04 13
Stefan Johansson
Vaktmästare

t 0171 62 04 12
Monica Jansson
Husmor/kock

t 0171 62 04 17
Mookda Eriksson
Köksbiträde

t 0171 62 04 18
Naman Dogan
Behandlingsassistent

t 0171 62 04 22
David Rigo
Samtalsterapeut

t 0171 62 04 10
Andreas Östensson
Samtalsterapeut

t 0171 62 04 23
Annette Persson
Behandlingsassistent

t 0171 62 04 14

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Storgatan 42
749 52 Grillby

FAX

0171 47 12 46