TILLSAMMANS GÖR VI LIVET MÖJLIGT IGEN.

Iris startade 1986 av en grupp unga socionomer med en ambition om att utveckla, förbättra och förnya svensk missbruksvård och erbjuda högkvalitativ behandling på ett nytt sätt. Under de 35 år vi verkat har vi mött över 3000 klienter i behandling, en unik erfarenhet inom behandling av missbruk i kombination med psykisk ohälsa, s k samsjuklighet.

Vi erbjuder professionell vård och KBT-baserad behandling som möter våra klienters unika behov vid missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Våra behandlingsprogram och enheter har olika inriktning anpassade och kombinerade för att möta våra uppdragsgivares och klienters krav och förväntan. Vi ser alltid till att skapa en individuellt anpassad vårdkedja som leder till varaktig förändring och ett värdigt liv. Vi vet att den fysiska miljön och vårt bemötande har en läkande kraft för varje behandling, på Iris märker du direkt att det finns en speciell omsorg och kvalitet även i dessa avseenden.

Idag har vi över 100 vårdplatser tillgängliga på olika delar i landet och planerar för ytterligare verksamheter. 

Iris drivs av medarbetare för att skapa förändring för klienter samt för utveckling inom våra områden missbruk och psykisk ohälsa. Iris präglas av entreprenörskap.

Vi bryter ny mark – utvecklar kunskap och tjänster. Vi vill erbjuda hjälp i hela processen mot ett hållbart värdigt liv. Vi nöjer oss inte. Vi vill göra mer och hjälpa fler.

VÅR VISION
IRIS HORISONT
VÅR ORGANISATION
KVALITET
UPPDRAGSGIVARE

VÅR BEHANDLING VILAR PÅ

VÅR GRUND

På Iris inriktar vi oss alltid på möjligheterna, då vi vet att styrkan och motivationen finns där. Vår grundtanke handlar om att möta dig individuellt och personligt med värme, respekt och kunskap. Genom att satsa konsekvent på kompetensutveckling och utveckling av vård och behandling inom våra områden kan vi säkerställa långsiktig kvalitet i behandlingen. Vi ser på vårdkedjan på ett annorlunda sätt. Den är inte linjär och förutbestämd utan anpassas till dig och tar hänsyn till hela din livssituation. Ett fundament i vår behandling.

ANPASSAD BEHANDLING OCH STÖD

Vi på Iris drivs av viljan att förändra, förbättra och tänka i nya banor. Utifrån din individuella situation och ditt specifika behov erbjuder vi behandling utifrån metoder med bevisad effekt. Vi skapar ett anpassat program och stöd som behövs vid lämpligt tillfälle och på rätt nivå – för att nå varaktig förändring och ett värdigt liv.

EN GOD VÅRDKEDJA

Din resa hos oss går från omhändertagande till självständighet. Vi lägger stor vikt på kommunikation och samarbete mellan våra enheter för att säkerställa en god vårdkedja. Vi följer kontinuerligt upp alla behandlingsprogram, både med dig och våra uppdragsgivare. Vår vilja att förändra finns både när det gäller det vi erbjuder och eventuella nya former för behandling. Det motiverar och engagerar oss alla.

ESTETIK OCH MILJÖ

Vi har under alla år satsat mycket på miljön och estetiken på våra enheter då vi vet att detta är läkande. Numer finns det forskning inom neurodesign som styrker detta – betydelsen av den fysiska miljön för hälsa och läkning. Estetiken i miljön omfattar också ett varmt, respektfullt och personligt bemötande av varje enskild klient. För oss är estetiken i den fysiska och psykiska miljön en av hörnstenarna i behandlingen.