VI RÄDDAR LIV VARJE DAG.

Vi ser alltid möjligheterna. Vi är övertygade om att det är möjligt för alla med skadligt bruk/beroende och andra livsproblem att forma en hållbar vardag och ett värdigt liv. Under de 37 år vi verkat har vi räddat liv varje dag.

Vi erbjuder professionell KBT-baserad integrerad missbruksbehandling som möter våra klienters unika behov vid skadligt bruk/ beroende och psykisk ohälsa (samsjuklighet). Våra enheter har olika profiler, anpassade för att möta våra klienters och uppdragsgivares behov och förväntningar. Vi ser alltid till att skapa en individuellt anpassad vårdkedja som leder till varaktig effekt och en hållbar vardag. Vi möter klientens behov på ett innovativt sätt och erbjuder anpassat stöd hela vägen. Vi skapar en miljö som våra klienter kan växa i för att nå en varaktig förändring.

Vi driver vårdföretag av rätt anledning! Iris startade 1986 av en grupp unga socionomer med en ambition om att utveckla, förbättra och förnya svensk missbruksvård och erbjuda den bästa behandlingen. Under de 37 år vi verkat har vi med hög ambition mött över 3500 klienter med samsjuklighet i behandling; en unik erfarenhet inom behandling!

Idag har vi över 120 vårdplatser tillgängliga på olika delar i landet och planerar för ytterligare verksamheter. Vi går till jobbet hängivna vår uppgift med en vilja att tänka nytt och att utveckla vår förmåga att möta våra klienters behov. Ambitionen hos oss alla är hög. Det smittar av sig.

VÅR VISION
IRIS HORISONT
VÅR ORGANISATION
KVALITET
UPPDRAGSGIVARE

VÅR BEHANDLING VILAR PÅ

ANPASSAD BEHANDLING OCH STÖD

Vi på Iris drivs av viljan att förändra, tänka nytt och utvecklas utifrån din individuella situation och ditt specifika behov. Vi erbjuder behandling utifrån metoder som ger varaktig effekt. Vi skapar en anpassad behandling när det behövs – för att nå varaktig förändring och ett hållbart liv med en fungerande vardag. Vi drivs av visionen att skapa en vård som förändrar allt.

EN GOD VÅRDKEDJA

Vi lägger stor vikt på kommunikation och samarbete mellan våra enheter för att säkerställa en god vårdkedja. Vi följer kontinuerligt upp alla behandlingsprogram, både med klienten och våra uppdragsgivare. Vår vilja att förändra finns både när det gäller det vi erbjuder och eventuella nya former för behandling. Det motiverar och engagerar oss alla. Vi vill alltid se möjligheterna.

ESTETIK OCH MILJÖ

Vi har under alla år satsat mycket på miljön och estetiken på våra enheter då vi vet att detta är en del av behandlingen. Numer finns det forskning inom neurodesign som styrker detta – betydelsen av den fysiska miljön för hälsa och hållbarhet. Estetiken i miljön omfattar också ett varmt, respektfullt och personligt bemötande av varje enskild klient. För oss är estetiken i den fysiska och psykiska miljön en av hörnstenarna i behandlingen.