0370 34 55 00
Män & Kvinnor 20-60 år
Heldygnsvård HVB
Förstärkt eftervård

Mitt i Hestra, ligger Iris Utveck­lingscenter Hestra. Vi är en specialiserad behandlingsenhet mot missbruk/beroende, kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa. Till oss kommer män och kvinnor mellan 20-60 år. 

Vi lägger stort fokus på basstrukturen i våra behandlingar. Du som klient har ett anpassat veckoschema med olika insatser utifrån det individuella behovet, och schemat utvärderas varje vecka. Individuella behandlingsinsatser sker både i grupp och individuellt. I behandlingen ingår även kartläggning av din funktionsnivå i vardagen. Vår leg. arbetsterapeut gör även aktivitetsbedömningar, analyser och tränar aktivitet i samarbete med klienten. Då vi har placeringar från hela Sverige erbjuder vi möjlighet till övernattningsboende åt familjen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

HELDYGNSVÅRD HVB

I Mullsjö, Enköping, Hestra, Ryfors och Simtuna har vi heldygnsvård och förstärkt eftervård. Här bor du och deltar i behandling på plats, oftast under en längre period. Samtliga enheter ligger i en vacker och vilsam miljö med närhet till naturen.

VÅRD GENOM HELA KEDJAN

Vi arbetar mycket med att utveckla vår vårdkedja, som idag omfattar alla våra behandlingsenheter. Vårdkedjan innebär att våra klienter kan fortsätta sin behandling i förstärkt eftervård och även erbjudas stödboende i egna lägenheter i Stockholm och Jönköping efter avslutad heldygnsvård HVB. Tryggheten i att kunna fortsätta behandlingen över tid är något som både vi och klienten uppskattar.

DET HÄR ERBJUDS I
BEHANDLINGEN

PSYKISK HÄLSA

 • Gruppsamtal
 • Individuella samtal
 • Kvinno- och mansgrupp
 • Inventering psykisk status
 • Konsultläkare, psykiatri
 • Läkemedelsbehandling
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Naturbaserade aktiviteter
 • Avspänning
 • Fysisk aktivitet
 • Medveten närvaro/mindfulness
 • ADL-träning
 • Daglig planering/Struktur
 • Ekonomisamtal/Planering
 • Fritidsaktiviteter
 • Möjlighet att prova på olika aktiviteter
 • Skapande aktiviteter
 • Träningslägenheter med boendestödjare
 • Arbetsträning

BEROENDE/MISSBRUK

 • ÅP – Återfallsprevention i grupp och individuellt
 • MI – Motiverande samtal
 • Samtalskontakt i grupp och individuellt
 • Beroendelära
 • Läkemedelsnedtrappning
 • Medveten närvaro/Mindfulness

FYSISK HÄLSA

 • Friskvård
 • Fysisk aktivering
 • Massage/Taktil massage
 • Strukturerade promenader
 • Vattenträning
 • Akupunktur – NADA

VÅRA PLACERINGS­KOORDINATORER

Kontakta oss om du önskar placeringsrådgivning eller har en förfrågan,
eller ring till växeln på: 0200 21 77 00.

Ewa Sveningsson Bock
Kundchef Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 47
Zeljka Axelsson
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 45
Ellinor Melander
Placeringskoordinator

t 0200 21 77 00

t 0392 375 46

PERSONAL

Camilla Jardevall
Verksamhetschef/ Leg psykoterapeut

t 0392 375 07
Linda Mann
Leg sjuksköterska/ Omvårdnadsansvarig/ Bitr verksamhetschef
t 0370 34 55 03
Mirjam Palmén
Leg Arbetsterapeut

t 0370 34 55 09
Jasmine Väisänen
Samtalsterapeut

t 0370 34 55 02
Elisabeth Kero
Samtalsterapeut

t 0370 34 55 06
Karin Sjöberg
Samtalsterapeut

t 0370 34 55 04
Johan Svensson
Behandlingspedagog

t 0370 34 55 10
Alexeh Sohlén
Behandlingspedagog

t 0370 34 55 15
Jytte Langgard
Behandlingspedagog

t 0370 34 55 08
Tove Kjellner
Behandlingspedagog

t 0370 34 55 13
Gunn-Britt Bergkvist
Behandlingspedagog

t 0370 34 55 11
Boel Agerklint
Behandlingspedagog

t 0370 34 55 05
Daniel Levin
Iszla Fodor
Leg läkare, specialist i psykiatri

KONTAKTA OSS

TELEFONNUMMER

ADRESS

Iris Utvecklingscenter
Terassvägen 4
335 71 Hestra

FAX

0370 33 50 01