KALENDARIUM

« All Events

  • This event has passed.

Välkommen till ett webbinarie om samsjuklighet och framtiden för svensk missbruksvård

3 november, 2022 Kl 15:00 16:00

Medverkande: Anders Printz, regeringens särskilda utredare för Samsjuklighetsutredningen, Gunborg Brännström, Ordförande RFMA tidigare Projektchef SKR – kunskap i praktiken, Tobias Eriksson Chefsöverläkare Akademiska sjukhuset, Camilla Svenonius Projektledare Verdandi, samt Erik AndrénVD på Access duo.

Den nya regeringen har i sin deklaration fastslagit att man avser att förändra missbruksvården i linje med utredningens förslag.

Det kommer att innebära en rad genomgripande förändringar för såväl Socialtjänst, Hälso-  och sjukvård samt statlig institutionsvård.

  • Hur kommer slutbetänkandet se ut? Viktiga förändringar? 
  • Viket tidsperspektiv är rimligt avseende de formella politiska och juridiska processer förändringen kräver?
  • Vilka möjligheter, farhågor och utmaningar ser vi med de föreslagna förändringarna? 
  • Vad tror vi krävs för att samarbetet regioner – socialtjänst skall fungera på bästa sätt för brukaren?
  • Flera verksamheter som arbetat integrerat med samsjuklighet i många år har gjort det inom ramen för socialtjänsten – hur kommer regionerna att ta tillvara på all den kompetens som finns idag?