VI KAN NU TA EMOT KLIENTER FRÅN 16 – 20 ÅR VID VÅR ENHET I STOCKHOLM

Efter en del arbete och en del väntan har vi nu blivit beviljade tillstånd att ta emot klienter i ålder av 16-20 år i vår verksamhet – Iris Utvecklingscenter Stockholm.

I verksamheten finns redan många års erfarenhet, hos flera av våra medarbetare av att jobba med personer under 21 år med psykisk ohälsa, missbruk, beteendeproblematik, kriminalitet etc.
I kombination med den kompetens vi besitter av vår målgrupp med samsjuklighet och missbruk, kan vi vara en utmärkt brygga mellan ungdom och vuxen.
Med möjligheterna som tillståndet ger oss kan vi nu nå ännu fler personer, i ett tidigare skede av livet, för att hjälpa dem att integreras i samhället.
På det sättet jobbar vi vidare mot vårt huvudmål: Att rädda fler liv!

Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra tjänster/insatser:

Andreas Riddez
Verksamhetschef
Tfn 08 578 178 05

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy