SÅ HÄR HANTERAR IRIS UTVECKLINGSCENTER CORONAVIRUSET

Vi lever i en för oss ny situation, en situation ingen av oss tidigare upplevt.
Corona vänder upp och ner på allt och det mesta och visar också på den globala världens sårbarhet.

Ledningsgruppen inom Iris Utvecklingscenter har en tät och kontinuerlig dialog för att ha tillräcklig beredskap och för att kunna agera snabbt när så behövs.

  • Vi säkerställer fortsatt för medicinering och omvårdnad för våra klienter.
  • Vid eventuell smitta på någon av våra institutioner har vi bra möjligheter att isolera enskilda klienter enligt riktlinjer.
  • Vi har kontakt med Smittskyddsenheten i Jönköpings län och följer deras och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Vi har i dagsläget, vad vi vet, ingen smittad kollega eller klient.
  • Vi minimerar resandet för våra medarbetare.
  • Våra möten sker via telefon, Skype eller videolänk.
  • Vi är alla inom Iris Utvecklingscenter måna om att göra allt vi kan för att hålla oss friska.
    Det innebär att vi alla är extra måna om, och noggranna med att skydda oss från smitta.

Våra verksamheter fungerar som vanligt och vi är måna om att fortsatt hjälpa och möta de medmänniskor som är i behov av behandling.
Vi tar alltså fortsatt emot inskrivningar.
Vi har också möjlighet att vara behjälpliga med transport i samband med inskrivning för att undvika resor med tåg eller buss i möjligaste mån.
Vi tar också gärna emot studiebesök, men dessa genomför vi så långt som möjligt via telefon, Skype eller videolänk. (Microsoft Teams)

Vid frågor kontakta Erik Andrén, VD, tfn 08 – 578 178 01, erik.andren@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy