Nu utökar vi verksamheten med konsulentstödd familjehemsvård.Målgruppen är personer i åldersgruppen 16 – 25 år. En familjehemsplacering kan vara ett steg efter en placering inom Iris Utvecklingscenter men vi tar även emot personer som inte varit på någon av våra behandlingsenheter.Vårt fokus är alltid den placerade och vår främsta uppgift är därför att stödja familjehemmet…

Read More

Vi lever i en för oss ny situation, en situation ingen av oss tidigare upplevt.Corona vänder upp och ner på allt och det mesta och visar också på den globala världens sårbarhet. Ledningsgruppen inom Iris Utvecklingscenter har en tät och kontinuerlig dialog för att ha tillräcklig beredskap och för att kunna agera snabbt när så…

Read More