Nyheter

Jul-, nyår och trettonhelger har löpt på bra i vår verksamhet. Klienter och medarbetare har haft en bra jul med god mat och trevliga aktiviteter och är nu laddade för verksamhetsåret 2022! Under 2021 har vi omorganiserat oss till viss del, vilket främst innebär att vi ökat personaltätheten kvällstid, vilket också möjliggör att kvälls- och…

Read More

God Jul och Gott nytt år önskar vi alla!Vi tackar för gott samarbete under året och ser fram emot 2022. Vi har enligt tradition valt att skänka pengar till en organisation istället för att skicka julkort. I år valde vi med hjälp av våra medarbetare att stödja arbetet i Gatans lag

Read More

Just nu har Iris familjehemsvård ett antal platser tillgängliga i våra familjehem. Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna med eller utan beroende/missbruk, psykisk ohälsa,kriminalitet, psykosocial problematik, funktionsvariationer samt andra behov.Vi tar emot SoL, LVU och LVM §27-placeringar. I dagsläget har vi utredda familjehem i Dalarna, Uppland, Stockholms län, Södermanland ochVästmanland och blir ständigt fler.…

Read More

På Iris Utvecklingscenter i Enköping möter vi varje dag unga vuxna med samsjuklighet, beroende och psykisk ohälsa, som sökt sig till oss för hjälp med beteendeförändring för att kunna välja ett drogfritt liv.På Iris Utvecklingscenter bedriver vi sen 1986 integrerad psykosocial missbruksbehandling med ett grundläggande förhållningssätt som utgår från den kognitiva beteendeterapin (KBT). Både den…

Read More

”Jag ser fram emot att få arbeta som placeringskoordinator tillsammans med Ewa och Therese” Hanna började hos oss den 14 september och kommer att bli en del av vår kundavdelning tillsammans med Ewa och Therese. Hanna kommer främst att jobba som placeringskoordinator inom Iris Utvecklingscenter, guida och rådgöra till rätt behandlingsinsats/behandlingsenhet inom Iris Utvecklingscenter. Men…

Read More

Vi har sett ett ökat behov av platser i stödboende som också integrerar kvalificerade behandlingsinsatser. Många klienter har behov av ett högre omhändertagande och en individuellt anpassad insats. Därför satsar vi nu på att erbjuda högre trygghet och tillgänglighet dygnet-runt även i Jönköping! Iris Jönköping – dygnet-runt-trygghet, stödboende och integrerad behandling. I vanliga bostadsområden i…

Read More

Familjehem som stöd i en persons väg mot ett självständigt och hållbart liv – en del av Iris Utvecklingscenters vårdkedja! Iris Utvecklingscenter Familjehemsvård startade under hösten 2020, och är en del av Iris Utvecklingscenter som har funnits sedan 1986. Iris målsättning är att kunna erbjuda en vårdkedja som kan möta klienters olika behov på väg…

Read More

Sommaren har löpt på bra i alla våra verksamheter med härliga sommaraktiviteter som ett fint tillskott i behandlingsmiljön – kika gärna in på vår Facebook-sida och ta del av det. Våra medarbetare har också kunnat ha ledighet för återhämtning och är nu laddade för den mörkare årstiden. Från och med nu har vi ordinarie bemanning…

Read More

Sommar i Sverige – den gröna, varma och härliga årstiden! Men också en tid av påfrestningar och utmaningar för människor med beroendeproblematik och missbruk. Vi håller öppet alla enheter, alla dagar, året om och erbjuder våra insatser till de som har behov av oss. Behoven tar inte semester. Tack alla uppdragsgivare för fina samarbeten under…

Read More