Familjehemsvård för barn, unga och vuxna = Iris Utvecklingscenter

Lär känna oss! Vi på Iris Utvecklingscenter är stolta över den familjehemsvård som vi bedriver. En familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Vi erbjuder en hög standard av omsorg och vård i familjehemmen, med målet att individen kan utvecklas i enlighet med sina specifika behov och förutsättningar. Var med och lär känna oss lite bättre och våra två kollegor som arbetar med familjehemsvård, Emily och Lena.

Obs! Mer information om vår familjehemsvård hittar du i nyhetsbrevet nedan 👇

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy