Ni gör ett grymt jobb därute – vi hoppas att ni får en riktigt fin påsk! Vi har en viktig uppgift tillsammans, där ni möter upp och fångar behoven i er arbetsvardag. Vi tar vid när ni bedömer att det behövs, vilket vi även har sett utifrån de enkäter som vi skicka de ut i…

Read More

Iris Förstärkta stödboende är beläget i Mälarhöjden i södra Stockholm. Alla boenden består av en egen lägenhet, fullt möblerad, och är integrerade i vanliga hyreshus. Obs! Mer information om vårt förstärkta stödboende i Stockholm/Mälarhöjden hittar du i nyhetsbrevet nedan 👇

Read More

Inom kort kan man köpa Naloxon receptfritt på apotek runt om i Sverige. Naloxon är en nässpray som kan komma att rädda liv. Nässprayet är ett motgift som snabbt kan häva livshotande överdoser av opioider, till exempel fentanyl, morfin och heroin. En överdos hämmar andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd, hjärtstopp och död. Ett av…

Read More

”Certifieringen skapar ett mervärde för alla. Med alla menar jag såväl brukare som personal. Det ger oss tiden att tillsammans, med en extern aktör, reflektera över betydelsefulla frågor. Det blir en kvalitetssäkring av vår verksamhet”’ Camilla Jardevall, verksamhetschef på HVB-hemmet Iris UC i Hestra, har beslutat att under våren förnya sin certifiering i brukarinflytande med stöd av…

Read More

Hanna är disputerad hälso- och sjukvårdskurator med lång erfarenhet inom LARO. Hon var verksam på Metadonprogrammet i Uppsala, som sedermera blev LARO-mottagningen mellan år 2001 och 2016, först som kurator och sen som avdelningschef. Därefter har hon forskat om långvarig smärta och opioidbehandling samt varit kliniskt verksam på Sprututbytet i Uppsala framtill mars 2023. Nu…

Read More

Lär känna oss! Vi på Iris Utvecklingscenter är stolta över den familjehemsvård som vi bedriver. En familjehemsvård för barn, unga och vuxna. Vi erbjuder en hög standard av omsorg och vård i familjehemmen, med målet att individen kan utvecklas i enlighet med sina specifika behov och förutsättningar. Var med och lär känna oss lite bättre…

Read More

Iris Utvecklingscenter och Access Duo – er samarbetspartner! Vår ambition är alltid till att skapa en individuellt anpassad vårdkedja och komplettera det som ni erbjuder inom stadens regi – här finns möjlighet att skapa den behandlingsinsats som bäst möter varje enskild individs behov. En central drivkraft för oss är att pröva nya tillvägagångssätt och att använda…

Read More

Vi söker familjer som vill bidra med trygghet, stabilitet och vägledning i vardagen. Familjer som har tid och utrymme såväl i hjärtat som i bostaden. Tidigare erfarenhet av att vara familjehem eller av att stödja andra människor, till exempel genom sitt arbete, är ett plus. Vi söker familjehem främst i Jönköping med omnejd. Är du…

Read More

Julen står snart för dörren och det är dags att lägga ännu ett år till handlingarna. Vi på Iris Utvecklingscenter tackar för 2023 och ser fram emot 2024 tillsammans med dig.
Vår ambition är att erbjuda varje klient det trygga stöd som behövs för att hitta sin individuella väg mot ett drogfritt liv.

Read More

Vi på Iris Utvecklingscenter är stolta över den familjehemsvård som vi bedriver. En familjehemsvård för barn, ung och vuxna. Vi strävar att erbjuda en hög standard av omsorg och vård i familjehemmen, med målet att individen kan utvecklas i enlighet med sina specifika behov och förutsättningar. Hos oss spelar familjehemmen en central roll genom att…

Read More