Certifiering av brukarinflytande utvecklas med närståendestöd

”Certifieringen skapar ett mervärde för alla. Med alla menar jag såväl brukare som personal. Det ger oss tiden att tillsammans, med en extern aktör, reflektera över betydelsefulla frågor. Det blir en kvalitetssäkring av vår verksamhet”’

Camilla Jardevall, verksamhetschef på HVB-hemmet Iris UC i Hestra, har beslutat att under våren förnya sin certifiering i brukarinflytande med stöd av Brukarkraft.

Obs! Klicka på länken nedan för att ta del av nyhetsbrevet 👇

Brukarkraft Nyhetsbrev (mailchi.mp)

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy