Vi på Iris Utvecklingscenter är glada över nyheten som kom i veckan! – Naloxon

Inom kort kan man köpa Naloxon receptfritt på apotek runt om i Sverige. Naloxon är en nässpray som kan komma att rädda liv. Nässprayet är ett motgift som snabbt kan häva livshotande överdoser av opioider, till exempel fentanyl, morfin och heroin. En överdos hämmar andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd, hjärtstopp och död. Ett av kraven är att försäljningen kommer att kombineras med rådgivning. Denna nyhet tror vi kommer att hjälpa så många fler och rädda liv, speciellt för våra klienter på enheten i Simtuna. Simtuna är en enhet för personer som är ordinerade LARO – läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy