Välkommen till föreläsning med Hanna Ljungvall – en eftermiddag om LARO: historik, politik och praktik.

Hanna är disputerad hälso- och sjukvårdskurator med lång erfarenhet inom LARO. Hon var verksam på Metadonprogrammet i Uppsala, som sedermera blev LARO-mottagningen mellan år 2001 och 2016, först som kurator och sen som avdelningschef. Därefter har hon forskat om långvarig smärta och opioidbehandling samt varit kliniskt verksam på Sprututbytet i Uppsala framtill mars 2023. Nu forskar hon heltid som postdoc på Centrum för medicinsk humaniora och som forskare inom Samhällsfarmaci på Uppsala universitet.

Obs! Mer information om vår föreläsning hittar du i nyhetsbrevet nedan 👇

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy