Familjehemsvård för barn, unga och vuxna = Iris Utvecklingscenter

Vi på Iris Utvecklingscenter är stolta över den familjehemsvård som vi bedriver. En familjehemsvård för barn, ung och vuxna. Vi strävar att erbjuda en hög standard av omsorg och vård i familjehemmen, med målet att individen kan utvecklas i enlighet med sina specifika behov och förutsättningar. Hos oss spelar familjehemmen en central roll genom att skapa en kärleksfull och tillitsfull miljö där den placerade individen kan känna trygghet. Alla våra klienter, oavsett ålder ska få stimulans, vägledning samt struktur och stabilitet som behovs i vardagen.

Obs! Mer information om vår familjehemsvård hittar du i nyhetsbrevet nedan 👇

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy