Nytt ramavtal med Stockholms Stad – vi tackar stort för förtroendet och ser fram emot att utveckla samverkan!

Iris Utvecklingscenter och Access Duo – er samarbetspartner! Vår ambition är alltid till att skapa en individuellt anpassad vårdkedja och komplettera det som ni erbjuder inom stadens regi – här finns möjlighet att skapa den behandlingsinsats som bäst möter varje enskild individs behov. En central drivkraft för oss är att pröva nya tillvägagångssätt och att använda och utveckla de nya möjligheter som ny kunskap och teknik erbjuder.

Vi erbjuder:
Öppenvård i grupp och enskilt samt separata kvinnogrupper med eller utan digitala insatser.

Förstärkt och bemannat stödboende. Vi erbjuder individuellt upplägg med sysselsättning.

Heldygnsvård på HVB Vi har fem olika behandlingshem vid samsjuklighet med olika profiler och åldersgrupper – unga vuxna, kognitiva funktionsvariationer, kvinnobehandling, LARO, rehabiliteringsgrupp.

Läs mer om Access duo på deras hemsida www.accessduo.se

Vi hoppas du vill veta mer om våra verksamheter eller boka in ett förutsättningslöst digitalt studiebesök med någon av våra enheter? Hör du av dig till Iris Placeringsservice på tfn 010 – 182 87 78 alt pk@irisuc.se, finns tillgängliga 8:00-16:30 alla helgfria dagar.

#irisutvecklingscenter #accessduo #viräddarlivvarjedag

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy