IRIS KONSULENTSTÖDDA FAMILJEHEMSVÅRD

Nu utökar vi verksamheten med konsulentstödd familjehemsvård.
Målgruppen är personer i åldersgruppen 16 – 25 år. En familjehemsplacering kan vara ett steg efter en placering inom Iris Utvecklingscenter men vi tar även emot personer som inte varit på någon av våra behandlingsenheter.
Vårt fokus är alltid den placerade och vår främsta uppgift är därför att stödja familjehemmet som är den som ska ge den placerade trygghet och stabilitet i vardagen så att denne kan utvecklas genom den omsorg den får.
Familjehemmen kommer att få stöd och handledning av en familjehemskonsulent som finns tillgänglig hela dygnet. Familjehemsverksamheten kommer också att kunna erbjuda kompletterande insatser som redan finns inom Iris Utvecklingscenter.
Iris Utvecklingscenter har en målsättning om att kunna erbjuda en vårdfläta som kan möta våra klienters olika behov på väg mot ett värdigt långsiktigt hållbart liv. Iris familjehemsvård ser vi som en viktig pusselbit i en sådan vårdfläta.
Vill du veta mer kontakta Lena Gard-Skoglund, tfn 08 – 578 178 13, lena.gard.skoglund@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy