VI FORTSÄTTER ATT UTVECKLA VÅRT STÖDBOENDE MED BEMANNING DYGNET RUNT

Iris stödboende i Stockholm har från start fokuserat på att vara lyhörda och anpassa vår verksamhet efter det socialtjänsten och klienter efterfrågar samt vad vi ser behövs för att på bästa sätt hjälpa våra klienter till en trygg vardag där de kan blicka mot en framtid utan insatser från socialtjänsten. För att lyckas med det har vi lagt stor vikt vid några hörnstenar:

  • Vi har valt att satsa på hög kvalitet och kompetens hos våra medarbetare. Idag har vi endast anställda med akademisk utbildning såsom socionomer, beteendevetare och steg-1-terapeuter, alla med lång erfarenhet. När vi tog steget att anställa en sjuksköterska på heltid möjliggjorde vi att kunna hjälpa till med medicinhantering, något som tidigare efterfrågats i flera uppdrag. I år har vi satsat på att vidareutbilda alla medarbetare i trauma.
  • Sysselsättning. I tider då det kan vara flera månaders kö för ett första samtal hos arbetsförmedlingen, har vi möjlighet att erbjuda en praktikplats omgående hos någon av de samarbetspartners vi jobbar tätt ihop med. Detta är enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2019) positivt korrelerat till framgång i rehabilitering. Inaktivitet är en av de vanligaste orsakerna till återfall i missbruk och kriminalitet.
    Våra erfarenheter stämmer väl överens med detta!
  • Flexibilitet, rörlighet och prestigelöshet. Vi vet att det är omöjligt att förutspå vilka utmaningar som kan uppstå för klienten längs vägen. Vår ambition är att, på ett prestigelöst sätt, anpassa oss efter de förutsättningar som finns i nuläget för att hela tiden ta klienten framåt med de långsiktiga målen levande. ”Ambition smittar”, som en klient uttryckte det för att beskriva vårt arbete.
  • LARO. Vi tar emot LARO-klienter och har bra samarbete med flera LARO-mottagningar.
  • I vårt Stödboende för yngre har vi tillstånd att ta emot personer från 16-20 år.

Av de klienter vi har arbetat med har vi märkt att flera av dem skulle behöva en högre nivå av omhändertagande. Många klarar inte det kollektiva på ett HVB, eller så behöver de testa mer självständighet i öppen form, samtidigt som ett stort behov av omhändertagande kvarstår. Vi vill möta upp dessa behov och väljer därför nu att bemanna stödboendet dygnet runt veckans alla dagar. På det sättet ger vi fler personer möjlighet att ta steget in/tillbaka in i samhället med vårt stöd.

Ser fram emot kontakt!
Vi erbjuder digitala lösningar för studiebesök.

Andreas Riddez, föreståndare, tfn 08 – 578 178 05, andreas.riddez@irisuc.se
Linda-Ida Torpe, föreståndare 08 – 578 178 04, linda-ida.torpe@irisuc.se
0200 – 21 77 00, pk@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy