VÅR KVINNOENHET IRIS RYFORS UTÖKAR PLATSER EFTER TILLBYGGNAD

För några år sedan startade Iris ett nytt HVB i vackra Engelska villan i Ryfors. Iris Ryfors finns till för de som behöver ett mindre enkönat HVB, där vi kan möta upp kvinnors specifika behov. Efterfrågan har varit hög sen start. För att kunna erbjuda fler möjligheten till behandling här har vi satsat på en tillbyggnad som nu är klar och invigd! Iris Ryfors har nu totalt 12 boenderum i kollektivet.

Iris Utvecklingscenter har under alla år satsat mycket på miljön i våra boende då vi vet att miljön är en del i läkandet. Tillbyggnaden i Ryfors har tagits fram och inretts estetiskt utifrån vårt nya estetikkoncept som baseras på forskning kring en läkande miljö.

Och se så fint det blev!

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy