VÄLKOMMEN OKTOBER 2020!

Träden skiftar vackert i färg. Pandemitillvaron fortsätter. Vi anpassar oss. För många är dock anpassningen fortsatt svår och många far illa. På Iris Utvecklingscenter finns vi beredda att ta emot förfrågningar på placeringar – vi har klarat oss väl från coronasmitta och har inte haft smitta på våra enheter.
Vi fortsätter med digitala studiebesök och vi riggar oss nu för att bli riktigt bra på digitala tjänster. Vi tror att det är här för att stanna även i vårt område där vi vanligen brinner för det personliga, fysiska mötet som också är en viktig del i behandling. Vi kommer så klart inte släppa den fysiska vården. Digitala tjänster ska användas i den del av vården där den är fördelaktig, inte annars. Men vi tror på att utveckla eftervård och öppenvård digi-fysiskt. Vårt projekt med digital eftervård är i gång och de första klienterna har startat. Vi har i samarbete med ett teknikföretag byggt en patientsäker plattform och testar nu användbarheten. Ett angeläget och spännande projekt!

Vi utvecklar och utökar även våra erbjudanden i vårdflätan för att möta upp alla behov. I Stockholm och Jönköping erbjuder vi kvalificerat stödboende och öppenvård. Iris Stockholm erbjuder även möjlighet att med kort varsel ordna bra praktikplatser till våra klienter. I ett läge när arbetslösheten i Sverige är 9% och väntetiden för att få arbetsträna genom Arbetsförmedlingen är lång kan vi omgående ordna en sysselsättning som stödjer en hållbar drogfri vardag. Vi vet att daglig sysselsättning är en viktig faktor för att minska återfall, vi ser det som en viktig del i insatsen. Vi har utvecklat ett väldigt bra samarbete med beroendemottagningar som utöver LARO även kan erbjuda utredningar, arbetsterapeut, rehabkoordinator, KBT och traumabehandling. För våra yngre klienter har vi samarbete med livsstilsmottagningar. Vi initierar och möjliggör dessa kontakter. På Iris Jönköping har vi nu fått in fler lägenheter och kan på så sätt hjälpa fler. Under året har vi ökat vårt erbjudande till öppenvårdsklienter för samtal och gruppinsats. Vill ni veta mer om vår öppenvård och stödboende – tveka inte att höra av er!

Vid Iris Ryfors är utbyggnaden i slutfas och IVO-tillståndet för utökade platser är klart! Iris Ryfors vänder sig till kvinnor 20 – 55 år i behov av ett mindre och enkönat HVB och nu utökar vi kapaciteten med tre platser till då vi en längre tid haft hög efterfrågan på denna viktiga verksamhet.

Vi har god kapacitet att ta emot fler klienter på våra HVB i Ryfors, Mullsjö, Hestra, Enköping/Grillby och Simtuna. Hör av er så guidar vi er rätt!

Förfrågningar
Vid förfrågan om verksamhet, rådgivning, placeringsbehov, boka studiebesök eller mer information om t ex väntetid till våra enheter vänligen kontakta våra placeringskoordinatorer på telefonnummer: 0200 21 77 00. Du kan även maila dina frågor/funderingar till pk@irisuc.se

Väl mött, Helena Wernegren, VD, helena.wernegren@irisuc.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att ta del av vardagen i våra verksamheter.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy