VÄLKOMMEN AUGUSTI 2020!

Sommaren går nu mot sitt slut och vilket härligt sommarväder augusti har bjudit oss på. Skolorna
har börjat eller börjar snart och vi håller tummarna för att hösten ska ha ett fortsatt lugn av stormen
i den pågående coronapandemin. Men det gäller för oss alla att inse att det inte är över än. Vi
prövas i kollektivt tålamod och fortsätter att påminna varandra om handhygien och distans.
Corona har satt mycket på paus. Många har tillbringat mycket tid i hemmen, vilket riskerar att
situationen förvärras för människor med otrygg hemmiljö. Människor som lever i missbruk, psykisk
ohälsa eller våld i sina hem far ännu mer illa. Den psykiska ohälsan har inte tagit paus.

Inom Iris Utvecklingscenter har sommarmånaderna fungerat väl i verksamheterna. Vi har fortsatt
klarat oss bra från smittspridning, och vi fortsätter att hålla i, hålla ut och arbetar vidare med
samma engagemang för alla de som behöver oss. Semesterperioden är nu över och vi står
beredda att ta emot fullt på alla våra enheter – varmt välkomna med era förfrågningar!

Jag vill tacka alla som svarat på vår enkät om hur coronakrisen påverkat ert arbete med
handläggning av ärenden. Det är värdefull information för oss! Har ni önskemål på förändring eller
förbättring av det vi erbjuder så är det alltid välkommet att höra av sig till mig. Vi finns till för de
behov ni ser hos de klienter ni möter.

Aktuellt inom Iris:
Nu öppnar Iris Simtuna, ett nytt HVB med inriktning på LARO-behandling. Nina Andersson som
arbetat länge inom Iris Enköping/Grillby är verksamhetschef i Simtuna och tar emot klienter för
placering från 31/8. Hör gärna av er om ni har frågor om LARO-behandling och Simtuna på:
nina.andersson@irisuc.se, läs mer på http://irisutvecklingscenter.se/simtuna/

Ett tydligt svar i enkäten vi skickade ut till er alla var att behovet av mer digitala tjänster har ökat i
och med coronakrisen. Möjlighet till studiebesök och uppföljning har under hela denna period skett
via video och/eller telefon för att minska fysisk kontakt och resor. Iris har som alltid en hög ambition
att utveckla nytt och nu startar vi ett pilotprojekt med digitalt eftervårdprogram för klienter som
skrivs ut från vår behandling. Vår ambition är att med ett digitalt verktyg på ett enkelt sätt kunna ha
tätare uppföljning och möjliggöra en bra övergång till nästa steg i en hållbar drogfri vardag med
ökad livskvalitet. Är ni mer nyfikna av detta – hör gärna av er till erik.andren@irisuc.se

I enkäten uttrycktes också ett ökat behov av stödboende. Jag vill därför uppmärksamma er på att
Iris erbjuder kvalificerat stödboende i Jönköping och i Stockholm och kan snabbt öka sin kapacitet
vid behov. I Stockholm erbjuder vi även skyddat boende och vi har även tillstånd att ta emot
minderåriga (från 16 år).

Vi månar också särskilt för unga vuxna så här efter sommaren. I Enköping/Grillby kan vi med kort
varsel ta emot unga vuxna (18-35 år) med varierande missbruk och psykisk ohälsa. Hör av er!

Vid Iris Ryfors pågår utbyggnaden för att möjliggöra ytterligare tre platser. Iris Ryfors vänder sig till
kvinnor 20 – 55 år i behov av ett mindre och enkönat HVB och nu utökar vi kapaciteten från mitten
av oktober.

Förfrågningar
Vid förfrågan om verksamhet, rådgivning, placeringsbehov, boka studiebesök eller mer information
om t ex väntetid till våra enheter vänligen kontakta någon av våra placeringskoordinatorer Liwa, Annelie, Hans eller Ewa på telefonnummer: 0200 21 77 00. Du kan även maila dina frågor/funderingar till pk@irisuc.se

Som sagt – semesterperioden är nu över och vi står beredda att ta emot fullt på alla våra enheter –
varmt välkomna med förfrågningar!

Bästa Hälsningar,
Helena Wernegren
VD Iris Utvecklingscenter
helena.wernegren@irisuc.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att ta del av vardagen i våra verksamheter.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy