VÄLKOMMEN JUNI 2020!

Sommaren är här – en härlig, varm och grön årstid i vårt annars ganska karga och kalla klimat.
Många av oss ser fram emot en periods välbehövlig ledighet. För människor med missbruk och
psykisk ohälsa är det ofta en period med påfrestningar och utmaning att hålla sig drogfri – och vi
håller förstås alla enheter öppna hela sommarperioden.

Coronakris och Covid-19 är en del av vår vardag, även om vi inom Iris Utvecklingscenter hittills har
klarat oss bra från smittspridning. Vi har som alla organisationer en ökad sjukfrånvaro i personalen
eftersom vi nogsamt stannar hemma vid minsta symtom. Vi använder oss nu även av möjligheten
att testa medarbetare med symtom för att säkerställa att de inte har Covid-19 när de återgår i tjänst
efter sjukdom. Vi följer utvecklingen och fortsätter med noggranna hygienrutiner. Vi har fortfarande
inte haft Covid-19 bland klienter. Vi håller i, håller ut och arbetar vidare med vår verksamhet!

Nytt inom Iris:
Vi är angelägna att utveckla oss för att fortsätta att med lika hög kvalitet som vanligt hjälpa klienter
med missbruk och psykisk ohälsa trots coronakris. Digitala verktyg och tjänster har fått ökad
användning genom denna kris. Vi använder mycket videomöten för studiebesök och andra möten
för att minska fysisk kontakt och resor. I höst utvecklar vi även ett digitalt eftervårdprogram för
klienter som skrivs ut från vår behandling för att möjliggöra en bra övergång till nästa steg i en
hållbar drogfri vardag med ökad livskvalitet. Är ni mer nyfikna av detta – hör gärna av er till
erik.andrén@irisuc.se

Vid Iris Ryfors pågår utbyggnaden för att möjliggöra ytterligare tre platser från i höst. Iris Ryfors
vänder sig till kvinnor 20 – 55 år i behov av ett mindre och enkönat HVB.

I augusti öppnar Iris Simtuna, ett nytt HVB med inriktning på LARO-behandling. Nina Andersson
som arbetat länge inom Iris Enköping/Grillby är verksamhetschef där och tar emot klienter för
studiebesök nu under sommaren och klienter för placering från 31/8. Hör gärna av er om ni har
frågor om LARO-behandling och Simtuna på: nina.andersson@irisuc.se

Platsläget och förfrågning:
Vi håller som vanligt öppet hela sommaren. Vi har just ni lediga platser och kan ta emot på flera av
våra enheter med kort varsel på:
• Iris Enköping/Grillby. HVB som vänder sig till unga vuxna (18 – 35 år) som har varierande
problem med missbruk samt psykisk ohälsa.
• Iris Stockholm kan snabbt utöka sin kapacitet vid behov. Enheten erbjuder kvalificerat
stödboende/ skyddat boende och träningslägenheter med lägenheter i vanliga
bostadsområden. Vi tar här emot unga vuxna, men även minderåriga (från 16 år).
• Iris Simtuna. HVB med inriktning på LARO, studiebesök under sommaren och placeringar
från 31/8.
Vid förfrågan om verksamhet, rådgivning, placeringsbehov, boka studiebesök eller mer information
om t ex väntetid till våra andra enheter (Mullsjö, Hestra, Jönköping och Ryfors) vänligen kontakta
någon av våra placeringskoordinatorer Liwa, Annelie, Hans eller Ewa på telefonnummer:
0200 – 21 77 00. Du kan även maila dina frågor/funderingar till pk@irisuc.se

Vi har fått fortsatt förtroende och nya ramavtal med bl a Eskilstuna, Enköping, Örnsköldsvik,
Sollefteå, Kramfors och Ånge. Det gläder oss förstås och vi ser fram emot kontakt.

Vi hållet öppet hela sommaren som vanligt – önskar er en skön och avkopplande sommar!

Bästa Hälsningar,

Helena Wernegren
VD Iris Utvecklingscenter
helena.wernegren@irisuc.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att ta del av vardagen i våra verksamheter.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy