INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER OCH ÄR PÅ GÅNG INOM IRIS UTVECKLINGSCENTER

Vi upplever just nu något ingen av oss tidigare upplevt.
Det ställer nya krav på oss. Flexibilitet, samarbete och modet att pröva nya lösningar.
Det är viktigt att värna om de människor vi möter och hjälper. Många kan i dessa tider hamna vid sidan av.

På Iris Utvecklingscenters alla enheter arbetar vi på som vanligt.
Vårt arbete för personer med missbruk och psykisk ohälsa (samsjuklighet) fortsätter trots Covid-19.
Vi är extra noggranna med att skydda oss från smitta och har därför hittills generellt en hög närvaro på våra enheter.
Vi vill också vara behjälpliga så mycket vi kan för er om er situation är ansträngd p g a sjukskrivningar eller annat kopplat till Covid-19.

• Vi erbjuder videomöten, Skype eller Outlook Teams, för information/intervju/bedömning
• Teknisk support för att få hjälp med att få till stånd videomöten
• Om möjligt, hjälp med transport till enhet i samband med inskrivning

Nedan följer ytterligare information om vad som händer och är på gång inom
Iris Utvecklingscenter:

Efter sommaren kommer vi erbjuda missbruksbehandling för klienter som har LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Vi vänder oss till de som har LARO eller har blivit beviljade LARO men behöver missbruksbehandling för annat substansberoende/ missbruk. Vi räknar med att starta verksamheten i mitten av augusti 2020.
Enheten som ligger strax utanför Enköping, håller på att renoveras för att kunna möta våra behov på ett bra sätt. Vi inväntar tillstånd från IVO. Spännande, roligt och utmanande!
Varmt välkomna med eventuella frågor och funderingar till Nina Andersson, verksamhetschef
Iris Utvecklingscenter Simtuna, tfn 0171 – 62 04 03, nina.andersson@irisuc.se

Iris Ryfors, vår kvinnoenhet, håller på att bygga ut enheten med tre ytterligare boenderum då vi vill möta upp den efterfrågan som enheten har haft sedan starten 2016. Vi hoppas även att dessa rum skall minska ner vår väntetid som funnits periodvis vid enheten. Tillbyggnaden väntas vara klar under september 2020.
Vill du veta mer kontakta Lina Romberg, verksamhetschef Iris Utvecklingscenter Ryfors,
tfn 0392 -375 12, lina.romberg@irisuc.se

Du har väl inte missat att vi sedan en tid tillbaka har ett tillstånd som gör att vi nu kan ta emot klienter mellan 16 – 20 år vid vår enhet i Stockholm. I verksamheten finns många års erfarenhet av att jobba med personer under 21 år med psykisk ohälsa, missbruk, beteendeproblematik, kriminalitet etc. I kombination med den kompetens vi besitter av vår målgrupp med samsjuklighet och missbruk, kan vi vara en utmärkt brygga mellan ungdom och vuxen.
Vill du veta mer kontakta Andreas Riddez verksamhetschef Iris Utvecklingscenter Stockholm,
tfn 08 – 578 178 05, andreas.riddez@irisuc.se

Vi har numera ett etablerat samarbete med en avgiftningsenhet. Enheten ligger utanför Katrineholm och heter Dagöholm. Har din klient behov av en avgiftning före en placering vid våra HVB-enheter kontakta någon av våra placeringskoordinatorer Liwa 0171 – 62 04 01,
Annelie 0392 -375 01 eller Ewa 0392 -375 47 så hjälper de dig vidare.

Just nu har vi lediga platser vid våra enheter i:

Enköping/Grillby
Enheten vänder sig till unga kvinnor och män (18 – 35 år) som har varierande problem med missbruk/beroende samt psykisk ohälsa. Behandlingsplanerna är individuellt anpassade med både terapi i grupp och enskilt.

Jönköping
Enheten erbjuder kvalificerat stödboende/ träningslägenheter. Eget boende med individuellt upplägg och jourtelefon dygnet runt. Vi använder vår gemensamma relationskompetens till att forma rätt stöd till de boende. Alla insatser sker i samverkan med klient, nätverk och uppdragsgivare.

Kontakta någon av våra placeringskoordinatorer, Liwa 0171 – 62 04 01, Annelie 0392 -375 01 eller Ewa 0392 -375 47 om du har en förfrågan, behov av rådgivning kring en placering eller vill veta e v väntetid vid våra övriga Irisenheter (Hestra, Mullsjö, Ryfors och Stockholm).
Du kan även maila dina frågor/funderingar till pk@irisuc.se

One person can make a difference, and everyone should try” John F Kennedy

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy