VARMT VÄLKOMMEN TOVE SJÖBLOM – IRIS FÖRSTA HR-CHEF!

Iris har växt mycket de senaste åren och har alltid haft långsiktiga satsningar på personal och kompetens. Sen 2016 är Iris dessutom medarbetarägt till 70%. Det känns helt rätt att nu få kompetenstillskott inom HR. Tove Sjöblom blir Iris första HR-chef.

Läs mer om Tove:
Vad har du för bakgrund?
Jag har haft förmånen att i hela min HR karriär jobba med engagerade medarbetare som på olika sätt arbetat för att göra skillnad i samhället, för miljön, barn och unga vuxna. Det är något särskilt med att kunna vara stolt över den organisation som du arbetar för. Jag började på Scouterna som erbjuder äventyr och kompisar till unga och som ur ett arbetsgivarperspektiv utvecklar ledarskap och samarbete. Därefter jobbade jag för min egen favoritaffär, Blocket, som bidrar till ökad cirkulär ekonomi och en hållbar konsumtion. På Norrenergi arbetade jag tillsammans med tekniker och ingenjörer som ställer om till ”streamad” energi i kretslopp, som på sikt blir självförsörjande, dvs att bara flytta energi. I mitt senaste jobb var jag i en liknande roll som första HR på Barncancerfonden med högt engagerade medarbetare som arbetar för att livet ska levas, inte bara överlevas. Helt olika arbetsplatser och förutsättningar men med viljan att förbättra världen gemensamt. Mitt uppdrag som HR blir ju att bidra med goda förutsättningar att fortsätta göra just det.

Du är Iris första HR-chef – hur känns det?
Jag är ödmjuk inför att gå in i en välfungerande verksamhet med stort personligt engagemang som klarat sig utan HR-chef sedan 1986. Många har jobbat här länge vilket är en kvalitetsstämpel och något som gör det både lätt och svårt att lära känna organisationen. Historien finns med oss som en styrka samtidigt som vi växer och skapar ny historia och kultur i nya verksamheter. Utmaningen ligger i att bibehålla det välfungerande i kulturen och det som gjort att Iris bibehållit ett gott rykte och att välutbildad personal stannar länge. Samtidigt som vi vill skapa ordning & reda och skalbarhet så att vi kan fortsätta utvecklas, växa och erbjuda relevant behandling till fler, även i framtiden.

Vilka är dina första intryck av Iris?
Det är så häftigt med fördomar, vi har de alla, men väldigt få stämmer. Jag vill inte gå in på hur mina fördomar såg ut men tanken på att jobba med något så tabubelagt, missbruk och psykisk ohälsa, fick mig nästan att backa från att skicka in ansökan. Jag fick syna mig själv och insåg att jag vill vara en som står stadigt i det svåra, som ser möjligheter och det friska i alla människor. Sedan första dagen har jag mötts av glädje och värme från all personal. Mitt intryck är att vi är väl rustade för att förändra våra klienters framtid till det bättre. Vi är välutbildade, vi gör det lilla extra, vi bemöter alla människor med värdighet. Att jobba på Iris verkar vara mer än bara ett jobb och jag förstår att så många har valt att bli delägare.

Varmt välkommen till Iris Tove!

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy