Iris Utvecklingscenter Simtuna – LARO-behandling!

Simtuna är en liten och specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor 21 – 50 år
(ny övre ålder) med en samtidig beviljad LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid
opioidberoende, ordinerad från klientens region.
Missbruksbehandling med KBT i grupp och enskilt.

Vi har god erfarenhet av att bana väg för våra klienter som ansöker om LARO-behandling i
sin region. Vi ger råd och stöd till socialtjänst och klient i samtal med aktuell LARO-mottagning.
När regionen har beslutat om LARO-behandling kan vi vara behjälpliga vid
-insättning av Buprenorfin/Subutex/Suboxone.

Boka gärna in ett förutsättningslöst teamsmöte med verksamhetschef/leg.sjuksköterska
Nina Andersson för vidare kontakt.

Vi erbjuder digitala lösningar för studiebesök.
Vi har möjlighet till snabb placering.
Nina Andersson, verksamhetschef, tfn 0171/62 04 03, 0171/47 80 40
nina.andersson@irisuc.se

Vid placeringsförfrågan kontakta
Liwa Mentzer eller Ewa Sveningsson-Bock, tfn 0200 – 21 77 00.
pk@irisuc.se

Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att ta del av vardagen i våra
verksamheter.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy