Trygghet under sommaren med integrerad behandling på Iris Stödboende!

Ringar på vattnet

Sommaren innebär ledighet, samvaro och avkoppling för många, men för personer med missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet kan det vara den mest utmanande tiden på året. Vi står beredda att hjälpa till!
Vi kan med kort varsel erbjuda stöd och trygghet i våra kvalificerade stödboende med integrerad behandling i Stockholm och Jönköping.

Iris stödboende i har alltid fokuserat på att vara lyhörda och anpassa verksamheten utifrån det socialtjänsten och klienter med missbruk och psykisk ohälsa efterfrågar och behöver. Vi anpassar insatsen för att på bästa sätt hjälpa våra klienter till en trygg vardag där de kan blicka mot en framtid med minskat stödbehov.

Våra hörnstenar för att garantera hög kvalitet:
Vi integrerar behandling samt hjälper till med samordning av vårdkontakter i båda våra stödboende.
För att kunna erbjuda en kvalificerad insats har vi satsat på hög kompetens hos våra medarbetare. Våra medarbetare är anställda socionomer, beteendevetare, sjuksköterska och steg-1-terapeuter, alla med långerfarenhet.
Dygnet-runt-bemannat i Stockholm. Vår erfarenhet är att många klienter har behov av en högre nivå av omhändertagande än vad vanliga stödboende erbjuder. Många klarar inte heller det kollektiva på ett HVB. Vi vill möta upp dessa behov och har därför nu bemannat dygnet runt, veckans alla dagar i Stockholm.
Sysselsättning. Vi uppmuntrar och har möjlighet att erbjuda en praktikplats omgående hos de samarbetspartners vi jobbar tätt ihop med. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2019) är det positivt korrelerat till framgång i rehabilitering. Inaktivitet är en av de vanligaste orsakerna till återfall i missbruk och kriminalitet. Våra erfarenheter stämmer väl överens med det, och vi vill med praktikplats ge bättre förutsättningar för att minska återfall.
Vi tar emot LARO-klienter och har bra samarbete med flera LARO-mottagningar i Stockholm.
I vårt Stödboende i Stockholm för yngre har vi tillstånd att ta emot personer från 16 – 20 år

Ser fram emot kontakt!

Vi erbjuder digitala lösningar för studiebesök.

Kontakta:
Iris Placeringsservice, (Therese, Liwa, Ewa) tfn 0200 – 21 77 00, pk@irisuc.se
Andreas Riddez, föreståndare, tfn 08 – 578 178 05, andreas.riddez@irisuc.se
Linda-Ida Torpe, föreståndare 08 – 578 178 04, linda-ida.torpe@irisuc.se

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy