Det här är social rehabilitering

växthus Mullsjö

Resan mot att förändra och förbättra livet och att börja tänka i nya banor, består av många delar. De behandlingsprogram vi på Iris Utvecklingscenter erbjuder är anpassade efter varje klients individuella situation och specifika behov. En viktig del av behandlingen är terapi i form av både grupp- och individuella samtal. En annan, minst lika viktig del är den sociala rehabiliteringen, det vill säga att praktiskt använda sig av det man lär sig under terapin, samt att lära sig ta ansvar och fungera socialt i samhället.

Här får du veta mer om hur vi på Iris Utvecklingscenter arbetar med social rehabilitering samt vilket stöd och vilka aktiviteter vi kan erbjuda för att hjälpa dig att leva ditt eget liv och klara dig själv i vardagen.

Vad innebär social rehabilitering?

Det finns många orsaker till varför någon får problem med att klara sig själv i vardagen, till exempel kan det bero på sjukdom eller långtidsarbetslöshet men också på grund av missbruksproblematik eller kriminalitet. Social rehabilitering går ut på att stärka den sociala funktionen, skapa en ekonomisk och social trygghet, samt att stödja gemenskap och delaktighet. Målet är att kunna leva ett självständigt liv i samhället, med mening, struktur, social samvaro och en positiv utveckling.  

En grundläggande del i den behandling vi på Iris Utvecklingscenter erbjuder är en strukturerad tillvaro med sunda rutiner för bland annat sömn, kost, vardagssysslor, en meningsfull fritid samt stöd för att knyta viktiga kontakter. I terapin och samtalen får du verktygen till att bryta dina gamla mönster. Verktygen använder du praktiskt och skapar den riktiga förändringen i ditt liv genom samtalen. När du bor och deltar i aktiviteter med andra tränar du dig hela tiden på att bryta gamla mönster och att leva ett sunt och självständigt liv. Det är just i vardagslivet som du kan uppmärksamma och ändra ditt beteende.

Iris Utvecklingscenters aktiviteter för social rehabilitering

När du bor på något av våra HVB-hem så hjälper vi dig att få en strukturerad vardag. Du får hela tiden stöd och träning när du bor tillsammans med andra, följer ett schema och där du kan ta del av olika aktiviteter. Din dag på boendet kan till exempel se ut så att du arbetar tillsammans med dina ansvariga terapeuter på förmiddagen, för att sedan på eftermiddagen delta i olika insatser och aktiviteter. Dessa kan vara olika former av hälsoinriktade- och sociala aktiviteter som hjälper till att ge dig en mer normal livsrytm samt skapa rutiner för ett stabilt och självständigt liv. De olika aktiviteterna kan beröra allt från strukturer för sömn, mat, träning, fritidsaktiviteter och kreativt skapande.

Här är några av de olika aktiviteter för social rehabilitering som vi erbjuder:

  • ADL-träning. ADL (Aktiviteter i Dagliga Livet) är de aktiviteter som vi alla utför i vardagen. Från kost och hygien till boende, arbete och fritid. När du bor tillsammans med andra på ett av våra HVB-hem får du hela tiden träna dig i personlig vård, kommunikation, social samvaro, aktiviteter kring boende och dess skötsel samt att ta ansvar. Du lagar din egen mat på helgerna, antingen själv eller tillsammans med de andra på boendet. Förutom att du tränar upp din egen självständighet, så att du senare kan bo på egen hand, så ger ADL-träningen dig ett ökat självförtroende när du ser hur mycket som du faktiskt kan klara av.
  • Fritidsaktiviteter. Hos oss har du möjlighet att prova på flera olika aktiviteter. Att du är aktiv och har möjlighet att hitta nya intressen är en viktig del av din behandling men också vägen till ett självständigt liv. Det kan handla om skapande aktiviteter, träning, trädgårdsarbete, att vara ute i naturen eller laga mat. Du får möjlighet att prova dig fram och känna vad som är rätt för dig.
  • Friskvård och hälsofrämjande aktiviteter. Alla våra enheter ligger i en stillsam naturnära miljö, där finns det möjlighet att finna lugn och ro samtidigt som du kan delta i naturbaserade och andra aktiviteter som stärker dina möjligheter att leva ett mer hälsosamt liv, till exempel strukturerade promenader i skogen, vattenträning och yoga. Vi erbjuder även olika former av friskvård, bland annat massage och NADA-akupunktur. Det kan hjälpa dig att skapa en sundare livsstil så att du senare kan leva ett friskt och sunt liv på egen hand.
  • Avslappning. Att kunna slappna av och bara vara här och nu hjälper dig att få ett bättre fokus och ett bättre välbefinnande. När du tränar dig på medveten närvaro får du lättare för att bryta med dåliga vanor och du blir även bättre på att lösa problem. På Iris Utvecklingscenter är vi pionjärer i vårt sätt att arbeta med mindfulness/ medveten närvaro för att få balans i livet och öka välbefinnandet. Du har även möjlighet att promenera i skogen för att koppla bort tankar och bara fokusera på nuet.
  • Planering och ekonomisamtal. Om du bor i en träningslägenhet eller på ett av våra stödboenden så kan du få arbetsträning, ekonomisk coachning och praktisk hjälp med legitimation, bank-ID, bankomatkort m.m. Vi kan även hjälpa dig att gå vidare till andra boendelösningar.

På Iris Utvecklingscenter ser vi hela dig för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för dig att leva ett drogfritt och självständigt liv. Vi finns vid din sida så länge du behöver det och hjälper dig med din sociala rehabilitering. Utifrån dina personliga behov får du det stöd du behöver för att kunna ha ett fungerande liv.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy