Lediga platser i Simtuna med snabb placering!

Vi kan med kort varsel erbjuda missbruksbehandling med KBT för klienter med LARO-behandling vid vår enhet i Simtuna.

Vår enhet i Simtuna är en liten och specialiserad behandlingsenhet för män och kvinnor 21 – 50 år med en samtidig beviljad LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, ordinerad från klientens region.

Missbruksbehandling med KBT i grupp och enskilt. Vi har god erfarenhet av att bana väg för våra klienter som ansöker om LARO-behandling i sin region.
Vi har ett nära samarbete med klientens LARO-mottagning kring doser, preparat och biverkningar etc. När regionen har beslutat om LARO-behandling kan vi vara behjälpliga vid insättning av Buprenorfin/Subutex/Suboxone/Metadon samt Buvidal.
Nytt är att vi nu kan vara behjälpliga med insättning av Metadon efter ordination från hemregionen.

Varmt välkommen med din förfrågan till vår placeringsservice.
Vi erbjuder digitala lösningar för studiebesök. tfn 0200 – 21 77 00 alt. pk@irisuc.se

Nina Andersson, verksamhetschef, tfn 0171 – 62 04 03

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy