Sommaren är här – vi håller öppet!

Sommar i Sverige – den gröna, varma och härliga årstiden! Men också en tid av påfrestningar och utmaningar för människor med beroendeproblematik och missbruk. Vi håller öppet alla enheter, alla dagar, året om och erbjuder våra insatser till de som har behov av oss. Behoven tar inte semester.

Tack alla uppdragsgivare för fina samarbeten under första halvan av 2021! Vårt samarbete är oerhört viktigt för att vi ska uppnå målen i vårdplanerna. Vägen ur missbruk är sällan rak och det kräver av oss ett smidigt och flexibelt förhållningssätt. Ni gör en viktig insats att möta och fånga behoven. Vi tar vid när ni anser att behovet finns, och vi gör det med stort engagemang och hoppas att det märks i kontakten med oss. Vi ser det som en viktig uppgift att vara flexibla och möta de behov ni ser. Det kan vara utmanande så klart, det är ingen lätt uppgift vi har tillsammans – men utmaningar inspirerar och leder till utveckling och förbättring! Det har varit många extrautmaningar med Covid-19 och smittspridning, men vi har tack vare goda hygienrutiner, testning och riskbedömningar klarat verksamheten fantastiskt väl från smittspridning!

Förfrågningar om placeringar tas emot hela sommaren via telefon 0200 21 77 00, via kontaktformulär på hemsidan eller mail pk@irisuc.se. I skrivande stund har vi möjlighet till snabb placering framför allt vår enhet för unga vuxna i Enköping/Grillby – hör av er!

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy